Zdystansowany inteligent. Emocje a afekt w poezji Barańczaka
PDF

Słowa kluczowe

emotions
affect
distance
restraint
corporality

Jak cytować

Przymuszała, B. P. (2019). Zdystansowany inteligent. Emocje a afekt w poezji Barańczaka. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (36), 107–123. https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.36.8

Abstrakt

The article analyses Barańczak’s poetry to compare the cultural models of presenting emotions (especially characteristic to modernist poetry exploring emotional restraint) with the feeling of hurt and the resulting fear occasionally seen in his work: not expressed directly, yet affecting the perception of reality. The relation between emotions and affect powerfully shapes the image of the poetic persona in the poems of the author of Surgical Precision (Chirurgiczna precyzja), also affecting the literary language.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.36.8
PDF

Bibliografia

Barańczak Stanisław (1997), Wybór wierszy i przekładów, PIW, Warszawa.

Barańczak Stanisław (1998), Chirurgiczna precyzja, a5, Kraków.

Czyżak Agnieszka (2016), „Wzruszenia wreszcie nie wmówione”. Barańczak afektywnie, „Przestrzenie Teorii”, nr 26, s. 195-206.

Dauksza Agnieszka (2017), Afektywny modernizm. Nowoczesna literatura polska w interpretacji relacyjnej, Wydawnictwo IBL, Warszawa.

Jaworski Marcin (2014), Implozja wiersza. O amerykańskiej poezji Stanisława Barańczaka, w: Poeta i duch wolności. Szkice o twórczości Stanisława Barańczaka, red. Piotr Śliwiński, Wydawnictwo WBPiCAK, Poznań, 141-155.

Johnson Mark (2015), Znaczenie ciała. Estetyka rozumienia ludzkiego, przeł. Jarosław Płuciennik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Lewis Michael, Jeanette M. Haviland-Jones, red. (2005), Psychologia emocji, GWP, Gdańsk.

Poprawa Adam (2014), Międzyludzkie Barańczaka, w: Poeta i duch wolności. Szkice o twórczości Stanisława Barańczaka, red. Piotr Śliwiński, Wydawnictwo WBPiCAK, Poznań., s. 9-21.

Rosenwein Barbara H. (2015), Obawy o emocje w historii, „Teksty Drugie”, nr 1, s. 358-391.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.