Zdystansowany inteligent. Emocje a afekt w poezji Barańczaka

Main Article Content

Beata Przymuszała Przymuszała

Abstrakt

The article analyses Barańczak’s poetry to compare the cultural models of presenting emotions (especially characteristic to modernist poetry exploring emotional restraint) with the feeling of hurt and the resulting fear occasionally seen in his work: not expressed directly, yet affecting the perception of reality. The relation between emotions and affect powerfully shapes the image of the poetic persona in the poems of the author of Surgical Precision (Chirurgiczna precyzja), also affecting the literary language.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Barańczak: korekta wizerunku
Biogram autora

Beata Przymuszała Przymuszała, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Beata Przymuszała – profesor UAM doktor habilitowana, literaturoznawczyni, teoretyczka, zajmuje się literaturą nowoczesną i ponowoczesną. Jej zainteresowania skupiają się na literaturze Zagłady, relacjach między literaturą,sztuką i filozofią oraz na egzystencjalnych ujęciach tekstów. Ostatnio opublikowała: Smugi Zagłady. Emocjonalne i konwencjonalne aspekty tekstów ofiar i ich dzieci (2016), Pasja utrwalania, pasja przemijania. O dziennikach pisarek (2019; współautorstwo: Agnieszka Czyżak, Agnieszka Rydz).

Bibliografia

  1. Barańczak Stanisław (1997), Wybór wierszy i przekładów, PIW, Warszawa.
  2. Barańczak Stanisław (1998), Chirurgiczna precyzja, a5, Kraków.
  3. Czyżak Agnieszka (2016), „Wzruszenia wreszcie nie wmówione”. Barańczak afektywnie, „Przestrzenie Teorii”, nr 26, s. 195-206.
  4. Dauksza Agnieszka (2017), Afektywny modernizm. Nowoczesna literatura polska w interpretacji relacyjnej, Wydawnictwo IBL, Warszawa.
  5. Jaworski Marcin (2014), Implozja wiersza. O amerykańskiej poezji Stanisława Barańczaka, w: Poeta i duch wolności. Szkice o twórczości Stanisława Barańczaka, red. Piotr Śliwiński, Wydawnictwo WBPiCAK, Poznań, 141-155.
  6. Johnson Mark (2015), Znaczenie ciała. Estetyka rozumienia ludzkiego, przeł. Jarosław Płuciennik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
  7. Lewis Michael, Jeanette M. Haviland-Jones, red. (2005), Psychologia emocji, GWP, Gdańsk.
  8. Poprawa Adam (2014), Międzyludzkie Barańczaka, w: Poeta i duch wolności. Szkice o twórczości Stanisława Barańczaka, red. Piotr Śliwiński, Wydawnictwo WBPiCAK, Poznań., s. 9-21.
  9. Rosenwein Barbara H. (2015), Obawy o emocje w historii, „Teksty Drugie”, nr 1, s. 358-391.