Nieznana korespondencja Władysława Reymonta
PDF

Słowa kluczowe

Władysław Stanisław Reymont
Italy
Young Poland
epistolography

Jak cytować

Bourkane, M. . (2019). Nieznana korespondencja Władysława Reymonta. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (36), 343–349. https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.36.20

Abstrakt

This study is an edition of two unpublished letters by Władysław Reymont from January and May 1895. Both epistolary testimonies, related to the writer’s
journey to Italy, significantly expand our knowledge of the relatively early period in his literary biography.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.36.20
PDF

Bibliografia

Koc Barbara (2000), Reymont. Opowieść biograficzna, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa.

Lepszy Kazimierz, Abrahamowicz Zygmunt, red. (1962-1964), Polski słownik biograficzny, t. 10: Horoch Mieczysław – Jarosiński Paweł, Ossolineum, Wrocław.

Raszewski Zbigniew, red. (1973), Słownik biograficzny teatru polskiego, t. 1: 1765-1965, PWN, Warszawa.

Reymont Władysław Stanisław (1975), Listy do rodziny, oprac. Tomasz Jodełka-Burzecki, Barbara Kocówna, PIW, Warszawa.

Reymont Władysław Stanisław (2002), Korespondencja 1890-1925, oprac. i wstęp Barbara Koc, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.

Reymont Władysław Stanisław (2009), Dziennik nieciągły. 1887-1924, oprac. Beata Utkowska, Collegium Collumbinum, Kraków.

Rostworowski Emanuel, red. (1977), Polski słownik biograficzny, t. 22: Morsztyn Zbigniew – Niemirycz Teodor, Ossolineum, Wrocław.

Utkowska Beata (2009), Komentarz, w: Władysław Stanisław Reymont, Dziennik nieciągły. 1887-1924, oprac. Beata Utkowska, Collegium Columbinum, Kraków.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.