Nieznana korespondencja Władysława Reymonta

Main Article Content

Mateusz Bourkane

Abstrakt

This study is an edition of two unpublished letters by Władysław Reymont from January and May 1895. Both epistolary testimonies, related to the writer’sjourney to Italy, significantly expand our knowledge of the relatively early period in his literary biography.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Odkrycia
Biogram autora

Mateusz Bourkane, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Mateusz Bourkane – rocznik 1977, historyk literatury. Publikacje m. in. w „Pamiętniku Literackim”, „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej”, „W Drodze”, „Polonistyce” i tomach zbiorowych. Autor książek O rapsodach Stanisława Wyspiańskiego (2014) oraz Epika i dzieje. Studia o polskiej powieści historycznej w XIX i XX wieku (2018). Adres e-mail: matebo@poczta.onet.pl.

Bibliografia

  1. Koc Barbara (2000), Reymont. Opowieść biograficzna, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa.
  2. Lepszy Kazimierz, Abrahamowicz Zygmunt, red. (1962-1964), Polski słownik biograficzny, t. 10: Horoch Mieczysław – Jarosiński Paweł, Ossolineum, Wrocław.
  3. Raszewski Zbigniew, red. (1973), Słownik biograficzny teatru polskiego, t. 1: 1765-1965, PWN, Warszawa.
  4. Reymont Władysław Stanisław (1975), Listy do rodziny, oprac. Tomasz Jodełka-Burzecki, Barbara Kocówna, PIW, Warszawa.
  5. Reymont Władysław Stanisław (2002), Korespondencja 1890-1925, oprac. i wstęp Barbara Koc, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
  6. Reymont Władysław Stanisław (2009), Dziennik nieciągły. 1887-1924, oprac. Beata Utkowska, Collegium Collumbinum, Kraków.
  7. Rostworowski Emanuel, red. (1977), Polski słownik biograficzny, t. 22: Morsztyn Zbigniew – Niemirycz Teodor, Ossolineum, Wrocław.
  8. Utkowska Beata (2009), Komentarz, w: Władysław Stanisław Reymont, Dziennik nieciągły. 1887-1924, oprac. Beata Utkowska, Collegium Columbinum, Kraków.