Ginsberg Barańczaka. Z dziejów jed(y)nego przekładu

Main Article Content

Oskar Meller

Abstrakt

The article is an analysis of the translation of the poem A Supermarket in California (Supermarket w Kaliforni), the only poem by Allen Ginsberg translated by Stanisław Barańczak. In the critical works of the author of Facial Corrections (Korekta twarzy) the beatnik’s poetics is contrasted with the poetry of Robert Frost and James Merill – writers crucially important to the translator. Despite this, A Supermarket… enriched Barańczak’s anthology of American Poetry published in 1998. The translator’s key choice appears to be the use of a conversational idiom, placing the poem opposite the ‘howling’ diction from the flagship poems of the author of Howl. The testaments of a dialogue with tradition is what Barańczak seeks in it; he is most interested in the formal and semantic bows to the father of American poetry. What Barańczak makes the semantic dominant is, rather than the structure of the text or the images evoked in it, Whitman’s patronage with all its consequences.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Barańczak: korekta wizerunku
Biogram autora

Oskar Meller, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski

Oskar Meller – doktorant, krytyk literacki. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą wpływów języka poetyckiego Tomasza Pułki na dykcję jego pokoleniowych rówieśników. Interesuje się polską poezją najnowszą,XX-wieczną poezją amerykańską, a także reprezentacjami nurtu Bildungsroman w powieści europejskiej. Adres e-mail: oskar.meller@uwr.edu.pl.

Bibliografia

 1. Barańczak Stanisław (1994), Ocalone w tłumaczeniu, a5, Poznań.
 2. Barańczak Stanisław (1998), Supermarket w Kalifonii, w: tegoż, Od Walta Whitmana do Boba Dylana. Antologia poezji amerykańskiej, Wydawnictwo Literackie, Warszawa, s. 229-230.
 3. Barańczak Stanisław (2001), Wstęp: Po obu stronach lustra, w: James Merrill, Wybór poezji, przeł. Stanisław Barańczak, a5, Poznań, s. 9-18.
 4. Burns Glen (1983), Great Poets Howl: A Study of Allen’s Ginsberg’s Poetry, 1943-1955, Peter Lang, New York [USA]. Fone Byrne R.S. (2001), The Columbia Anthology of Gay Literature, Columbia University Press, Columbia [USA].
 5. Ginsber Allen (1959), Notes Written on Finally Recording ‚Howl’, „Evergreen Review”, nr 10, s. 132-135.
 6. Ginsberg Allen (2009), A Supermarket in California, w: tegoż, Collected Poems 1947-1997, Penguin Books, London [Wielka Brytania], s. 144.
 7. Jarniewicz Jerzy (2018), Tłumacz między innymi. Szkice o przekładach, językach i literaturze, Ossolineum, Wrocław.
 8. Morgan Bill (2006), I Celebrate Myself: The Somewhat Private Life of Allen Ginsberg, Penguin Books, London [Wielka Brytania].
 9. Pfeiler Martina (2003), Sounds of Poetry. Contemporary American Performance Poets, Gunter Narr Verlag, Tübingen [Niemcy].
 10. Sommer Piotr (2018), Po stykach, WBPiCAK, Poznań.
 11. Whitman Walt (1992), Poets to Come, w: tegoż, Pieśń o sobie / Song of Myself, tłum. Andrzej Szuba, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 28-29.