Ginsberg Barańczaka. Z dziejów jed(y)nego przekładu
PDF

Słowa kluczowe

Barańczak
Ginsberg
Whitman
translation
supermarket
California

Jak cytować

Meller, O. . (2019). Ginsberg Barańczaka. Z dziejów jed(y)nego przekładu. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (36), 227–242. https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.36.14

Abstrakt

The article is an analysis of the translation of the poem A Supermarket in California (Supermarket w Kaliforni), the only poem by Allen Ginsberg translated by Stanisław Barańczak. In the critical works of the author of Facial Corrections (Korekta twarzy) the beatnik’s poetics is contrasted with the poetry of Robert Frost and James Merill – writers crucially important to the translator. Despite this, A Supermarket… enriched Barańczak’s anthology of American Poetry published in 1998. The translator’s key choice appears to be the use of a conversational idiom, placing the poem opposite the ‘howling’ diction from the flagship poems of the author of Howl. The testaments of a dialogue with tradition is what Barańczak seeks in it; he is most interested in the formal and semantic bows to the father of American poetry. What Barańczak makes the semantic dominant is, rather than the structure of the text or the images evoked in it, Whitman’s patronage with all its consequences.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.36.14
PDF

Bibliografia

Barańczak Stanisław (1994), Ocalone w tłumaczeniu, a5, Poznań.

Barańczak Stanisław (1998), Supermarket w Kalifonii, w: tegoż, Od Walta Whitmana do Boba Dylana. Antologia poezji amerykańskiej, Wydawnictwo Literackie, Warszawa, s. 229-230.

Barańczak Stanisław (2001), Wstęp: Po obu stronach lustra, w: James Merrill, Wybór poezji, przeł. Stanisław Barańczak, a5, Poznań, s. 9-18.

Burns Glen (1983), Great Poets Howl: A Study of Allen’s Ginsberg’s Poetry, 1943-1955, Peter Lang, New York [USA]. Fone Byrne R.S. (2001), The Columbia Anthology of Gay Literature, Columbia University Press, Columbia [USA].

Ginsber Allen (1959), Notes Written on Finally Recording ‚Howl’, „Evergreen Review”, nr 10, s. 132-135.

Ginsberg Allen (2009), A Supermarket in California, w: tegoż, Collected Poems 1947-1997, Penguin Books, London [Wielka Brytania], s. 144.

Jarniewicz Jerzy (2018), Tłumacz między innymi. Szkice o przekładach, językach i literaturze, Ossolineum, Wrocław.

Morgan Bill (2006), I Celebrate Myself: The Somewhat Private Life of Allen Ginsberg, Penguin Books, London [Wielka Brytania].

Pfeiler Martina (2003), Sounds of Poetry. Contemporary American Performance Poets, Gunter Narr Verlag, Tübingen [Niemcy].

Sommer Piotr (2018), Po stykach, WBPiCAK, Poznań.

Whitman Walt (1992), Poets to Come, w: tegoż, Pieśń o sobie / Song of Myself, tłum. Andrzej Szuba, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 28-29.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.