Zerwania i ślady. O kryzysie krytyki literackiej raz jeszcze (z krakowską szkołą krytyki literackiej w tle)
PDF

Słowa kluczowe

crisis
criticism
literacy
Krakow school of literary criticism

Jak cytować

Muca, K. . (2019). Zerwania i ślady. O kryzysie krytyki literackiej raz jeszcze (z krakowską szkołą krytyki literackiej w tle). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (36), 309–326. https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.36.18

Abstrakt

The article introduces the issue of a crisis of literary criticism in Poland in the 20th and 21st centuries. The crisis is linked to the spheres of culture described by the term literacy (or cultural literacy). One of the reasons for the crisis is the series of ruptures in the tradition of literary criticism. In order to overcome this crisis, it is crucial to relate the ruptured threads of narration on literary criticism. The Krakow school of literary criticism serves here as an example of a rupture between the present and the tradition (or heritage). Another problem analysed in the text is that of establishing a tradition and a school of thought. By verifying some of the elements of the discourse on literary criticism (e.g. Masters, ruptures, traces, melancholic position), some possibilities for overcoming the crisis are being considered.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.36.18
PDF

Bibliografia

Garden Rebecca (2010), Disability and narrative: new directions for medicine and the medical humanities, „Medical Humanities”, nr 36, s. 70.

Głowiński Michał, Dybciak Krzysztof, red. (1984), Badania nad krytyką literacką, Ossolineum, Wrocław.

Głowiński Michał (2010), Grupa literacka [hasło], w: Słownik terminów literackich, red. Janusz Sławiński, wyd. 5, Ossolineum, Wrocław, s. 189.

Kaczmarski Paweł (2015), Czy dżentelmen, który czyta na plaży… (albo przeciwko „zwykłemu czytelnikowi”), „Przerzutnia. Magazyn literatury i badań nad codziennością”, nr 1, s. 15-74.

Koryś Izabela, Michalak Dominika, Zasacka Zofia, Chymkowski Roman (2018), Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 roku, [online], Biblioteka Narodowa, Warszawa, [dostęp: 8 lutego 2019], https://tinyurl.com/uo2ofey.

Markowski Michał Paweł (2001), Interpretacja i literatura, „Teksty Drugie”, nr 5 (70), s. 50-66.

Nowacki Dariusz, Uniłowski Krzysztof, wybór i oprac. (2003), Była sobie krytyka… Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Nycz Ryszard (2017), Kultura jako czasownik. Sondowanie nowej humanistyki, Wydawnictwo IBL, Warszawa.

Pomian Krzysztof (2018), Konstanty Puzyna: szkoła krytyki, w: tegoż, Wśród mistrzów i przyjaciół, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk, s. 151- 157.

Sugiera Małgorzata, Nycz Ryszard, red. (2002), Jan Błoński …i literatura XX wieku, Universitas, Kraków.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.