Zerwania i ślady. O kryzysie krytyki literackiej raz jeszcze (z krakowską szkołą krytyki literackiej w tle)

Main Article Content

Klaudia Muca

Abstrakt

The article introduces the issue of a crisis of literary criticism in Poland in the 20th and 21st centuries. The crisis is linked to the spheres of culture described by the term literacy (or cultural literacy). One of the reasons for the crisis is the series of ruptures in the tradition of literary criticism. In order to overcome this crisis, it is crucial to relate the ruptured threads of narration on literary criticism. The Krakow school of literary criticism serves here as an example of a rupture between the present and the tradition (or heritage). Another problem analysed in the text is that of establishing a tradition and a school of thought. By verifying some of the elements of the discourse on literary criticism (e.g. Masters, ruptures, traces, melancholic position), some possibilities for overcoming the crisis are being considered.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Konfrontacje
Biogram autora

Klaudia Muca, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński

Klaudia Muca – doktorantka; jej zainteresowania naukowe obejmują badania nad niepełnosprawnością, literaturę najnowszą, krytykę literacką oraz zagadnienia dydaktyki akademickiej; jest współredaktorką monografii Współczesne życie literackie (2018; z Jakubem Osińskim), redaktorką monograficznego numeru „Fragile” poświęconego niepełnosprawności oraz autorką książki Poiesis doświadczenia, poiesis tożsamości. Narracje o afazji (2019).

Bibliografia

  1. Garden Rebecca (2010), Disability and narrative: new directions for medicine and the medical humanities, „Medical Humanities”, nr 36, s. 70.
  2. Głowiński Michał, Dybciak Krzysztof, red. (1984), Badania nad krytyką literacką, Ossolineum, Wrocław.
  3. Głowiński Michał (2010), Grupa literacka [hasło], w: Słownik terminów literackich, red. Janusz Sławiński, wyd. 5, Ossolineum, Wrocław, s. 189.
  4. Kaczmarski Paweł (2015), Czy dżentelmen, który czyta na plaży… (albo przeciwko „zwykłemu czytelnikowi”), „Przerzutnia. Magazyn literatury i badań nad codziennością”, nr 1, s. 15-74.
  5. Koryś Izabela, Michalak Dominika, Zasacka Zofia, Chymkowski Roman (2018), Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 roku, [online], Biblioteka Narodowa, Warszawa, [dostęp: 8 lutego 2019], https://tinyurl.com/uo2ofey.
  6. Markowski Michał Paweł (2001), Interpretacja i literatura, „Teksty Drugie”, nr 5 (70), s. 50-66.
  7. Nowacki Dariusz, Uniłowski Krzysztof, wybór i oprac. (2003), Była sobie krytyka… Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
  8. Nycz Ryszard (2017), Kultura jako czasownik. Sondowanie nowej humanistyki, Wydawnictwo IBL, Warszawa.
  9. Pomian Krzysztof (2018), Konstanty Puzyna: szkoła krytyki, w: tegoż, Wśród mistrzów i przyjaciół, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk, s. 151- 157.
  10. Sugiera Małgorzata, Nycz Ryszard, red. (2002), Jan Błoński …i literatura XX wieku, Universitas, Kraków.