Dom versus ściana. Gesty uobecnienia Stanisława Barańczaka w przestrzeni Poznania

Main Article Content

Anna Jarmuszkiewicz

Abstrakt

The article discusses the presentations of Stanisław Barańczak and his poetry in Poznań’s urban space. The poet’s presentification is exemplified by the murals that have been created on the walls of buildings in Poznań after the writer’s death.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Barańczak: korekta wizerunku
Biogram autora

Anna Jarmuszkiewicz

Anna Jarmuszkiewicz – literaturoznawczyni, doktor nauk humanistycznych, autorka książki Tropy Prousta. Problemy recepcji literackiej w literaturze polskiej po 1945 roku (2019), współautorka (z Anną Smywińską-Pohl) książki Odkrywanie niedostępnego. Utwory osierocone w dorobku studentów pochodzenia żydowskiego z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (2018) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych m. in. w „Pamiętniku Literackim”, „Tekstach Drugich”, „Zagadnieniach Rodzajów Literackich”, „Bulletin Marcel Proust”. Adres e-mail: jarmuszkiewicz.a@gmail.com.

Bibliografia

 1. Barańczak Stanisław (2006), Wiersze zebrane, a5, Kraków.
 2. Dembińska-Pawelec Joanna (1999), Światy możliwe Stanisława Barańczaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 3. Gralińska-Toborek Agnieszka, Kazimierska-Jerzyk Wioletta (2014), Doświadczenie sztuki w przestrzeni miejskiej, Fundacja Urban Forms, Łódź.
 4. Jarmuszkiewicz Anna (2012), Proust jako literacki gadżet. Problemy recepcji literackiej, w: Wymiary powrotu w literaturze, red. Magdalena Garbacik, Piotr Kawulok i in., Libron, Kraków, s. 165-170.
 5. Mulet Katarzyna (2011), Analiza psychokrytyczna poezji Stanisława Barańczaka, „Przestrzenie Teorii”, nr 16, s. 158-159.
 6. Mural w Poznaniu upamiętnia Barańczaka (2016), [online], [dostęp: 10 czerwca 2019], https://tinyurl.com/wax5y6o.
 7. Nora Pierre (1974), Mémoire collective, w: Faire de l’histoire, red. Jacques Le Goff, Pierre Nora, Gallimard, Paris [Francja]; cyt. za: Andrzej
 8. Szpociński (2008), Miejsca pamięci (lieux de mémoire), „Teksty Drugie”, nr 4, s. 11-20.
 9. „Gazeta Wyborcza”, [online], [dostęp: 10 czerwca 2019], https://tinyurl.com/twdqsug.
 10. Nycz Ryszard (2011), Czesław Miłosz: poeta XX wieku w przestrzeni publicznej, „Teksty Drugie”, nr 5, s. 11-23.
 11. Pertek Daria (2016), Mural i pasaż upamiętnią Stanisława Barańczaka, [online], [dostęp: 10 czerwca 2019], https://tinyurl.com/wkl9dql.
 12. Poznańska Nagroda Literacka (2019), [online], [dostęp: 5 czerwca 2019] http://poznanskanagrodaliteracka.pl/.
 13. Śliwiński Piotr (2016), Nobel dla Dylana? Bardzo mi się podoba!, rozm. przepr. Violetta Szostak, [online], [dostęp: 10 czerwca 2019], https://tinyurl.com/v9a9fw4.