Dom versus ściana. Gesty uobecnienia Stanisława Barańczaka w przestrzeni Poznania
PDF

Słowa kluczowe

Stanisław Barańczak
mural
poetry
Poznań

Jak cytować

Jarmuszkiewicz, A. . (2019). Dom versus ściana. Gesty uobecnienia Stanisława Barańczaka w przestrzeni Poznania. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (36), 243–255. https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.36.15

Abstrakt

The article discusses the presentations of Stanisław Barańczak and his poetry in Poznań’s urban space. The poet’s presentification is exemplified by the murals that have been created on the walls of buildings in Poznań after the writer’s death.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.36.15
PDF

Bibliografia

Barańczak Stanisław (2006), Wiersze zebrane, a5, Kraków.

Dembińska-Pawelec Joanna (1999), Światy możliwe Stanisława Barańczaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Gralińska-Toborek Agnieszka, Kazimierska-Jerzyk Wioletta (2014), Doświadczenie sztuki w przestrzeni miejskiej, Fundacja Urban Forms, Łódź.

Jarmuszkiewicz Anna (2012), Proust jako literacki gadżet. Problemy recepcji literackiej, w: Wymiary powrotu w literaturze, red. Magdalena Garbacik, Piotr Kawulok i in., Libron, Kraków, s. 165-170.

Mulet Katarzyna (2011), Analiza psychokrytyczna poezji Stanisława Barańczaka, „Przestrzenie Teorii”, nr 16, s. 158-159.

Mural w Poznaniu upamiętnia Barańczaka (2016), [online], [dostęp: 10 czerwca 2019], https://tinyurl.com/wax5y6o.

Nora Pierre (1974), Mémoire collective, w: Faire de l’histoire, red. Jacques Le Goff, Pierre Nora, Gallimard, Paris [Francja]; cyt. za: Andrzej

Szpociński (2008), Miejsca pamięci (lieux de mémoire), „Teksty Drugie”, nr 4, s. 11-20.

„Gazeta Wyborcza”, [online], [dostęp: 10 czerwca 2019], https://tinyurl.com/twdqsug.

Nycz Ryszard (2011), Czesław Miłosz: poeta XX wieku w przestrzeni publicznej, „Teksty Drugie”, nr 5, s. 11-23.

Pertek Daria (2016), Mural i pasaż upamiętnią Stanisława Barańczaka, [online], [dostęp: 10 czerwca 2019], https://tinyurl.com/wkl9dql.

Poznańska Nagroda Literacka (2019), [online], [dostęp: 5 czerwca 2019] http://poznanskanagrodaliteracka.pl/.

Śliwiński Piotr (2016), Nobel dla Dylana? Bardzo mi się podoba!, rozm. przepr. Violetta Szostak, [online], [dostęp: 10 czerwca 2019], https://tinyurl.com/v9a9fw4.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.