Dom versus ściana. Gesty uobecnienia Stanisława Barańczaka w przestrzeni Poznania
PDF

Słowa kluczowe

Stanisław Barańczak
mural
poetry
Poznań

Jak cytować

Jarmuszkiewicz, A. . (2019). Dom versus ściana. Gesty uobecnienia Stanisława Barańczaka w przestrzeni Poznania. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (36), 243–255. https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.36.15

Abstrakt

The article discusses the presentations of Stanisław Barańczak and his poetry in Poznań’s urban space. The poet’s presentification is exemplified by the murals that have been created on the walls of buildings in Poznań after the writer’s death.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.36.15
PDF

Bibliografia

Barańczak Stanisław (2006), Wiersze zebrane, a5, Kraków.

Dembińska-Pawelec Joanna (1999), Światy możliwe Stanisława Barańczaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Gralińska-Toborek Agnieszka, Kazimierska-Jerzyk Wioletta (2014), Doświadczenie sztuki w przestrzeni miejskiej, Fundacja Urban Forms, Łódź.

Jarmuszkiewicz Anna (2012), Proust jako literacki gadżet. Problemy recepcji literackiej, w: Wymiary powrotu w literaturze, red. Magdalena Garbacik, Piotr Kawulok i in., Libron, Kraków, s. 165-170.

Mulet Katarzyna (2011), Analiza psychokrytyczna poezji Stanisława Barańczaka, „Przestrzenie Teorii”, nr 16, s. 158-159.

Mural w Poznaniu upamiętnia Barańczaka (2016), [online], [dostęp: 10 czerwca 2019], https://tinyurl.com/wax5y6o.

Nora Pierre (1974), Mémoire collective, w: Faire de l’histoire, red. Jacques Le Goff, Pierre Nora, Gallimard, Paris [Francja]; cyt. za: Andrzej

Szpociński (2008), Miejsca pamięci (lieux de mémoire), „Teksty Drugie”, nr 4, s. 11-20.

„Gazeta Wyborcza”, [online], [dostęp: 10 czerwca 2019], https://tinyurl.com/twdqsug.

Nycz Ryszard (2011), Czesław Miłosz: poeta XX wieku w przestrzeni publicznej, „Teksty Drugie”, nr 5, s. 11-23.

Pertek Daria (2016), Mural i pasaż upamiętnią Stanisława Barańczaka, [online], [dostęp: 10 czerwca 2019], https://tinyurl.com/wkl9dql.

Poznańska Nagroda Literacka (2019), [online], [dostęp: 5 czerwca 2019] http://poznanskanagrodaliteracka.pl/.

Śliwiński Piotr (2016), Nobel dla Dylana? Bardzo mi się podoba!, rozm. przepr. Violetta Szostak, [online], [dostęp: 10 czerwca 2019], https://tinyurl.com/v9a9fw4.