Jak badać literaturę dokumentu osobistego, czyli bliskie spotkania z Bronisławą Waligórską
PDF

Słowa kluczowe

letters
personal literature
women’s writing
inconspicuous work
document’s material value

Jak cytować

Kwiatkowska, A. . (2019). Jak badać literaturę dokumentu osobistego, czyli bliskie spotkania z Bronisławą Waligórską. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (36), 330–340. https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.36.19

Abstrakt

The author of 19th-century letters, Bronisława Waligórska – a socialist activist – was arrested and imprisoned in the Warsaw Citadel in July 1886.
She sent letters from prison to her sister Jadwiga, who visited her in an attempt to satisfy the prisoner’s most pressing needs. The surviving correspondence
is a testimony of the living conditions of the Citadel’s prisoners and the internal life of Bronisława, who was gradually losing her spirit and the will to fight. On December 31, 1886, she swallowed sulphur from matches and died a few days later. Waligórska’s letters are a testimony of the time spent in prison, but not only. In the letters to her sister, she discussed such topics as the conditions of everyday existence, life in prison and organisation, but also included her reflections on culture, literature and art. She tried to fill her time in prison with translation work. The surviving letters have been published in an innovative graphic form and their edition is a breakthrough in editorial work on archival documents. The print meticulously keeps all the corrections and crosses of the original. Monika Rudaś-Grodzka treated Bronisława Waligórska’s letters with great respect; she approached them with a passion and sensitivity of an archivist who not only analyses the content of the remaining documents, but is always aware that they are a testimony of the life of a particular person. Thanks to the
peculiar attitude of the researcher, Waligórska, while being the protagonist of the book, never stopped being its author. The edition of letters from prison are accompanied by an editor’s note, a description of the terms of publications, a timeline, the main protagonist’s prison biography and a selection of documents concerning the investigation.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.36.19
PDF

Bibliografia

Waligórska Bronisława (2018), Listy z Cytadeli 1886, listy przygotowała do druku, opatrzyła komentarzami i wstępem biograficzno- -interpretacyjnym Monika Rudaś-Grodzka, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.