Spotkanie z Innym (człowiekiem i – niekiedy, być może – z Bogiem) w poezji Stanisława Barańczaka

Main Article Content

Jarosław Fazan

Abstrakt

This outline touches upon the issue of the (failure of) communication as a challenge to modern poetry about political and anthropological topics. The author is interested in how Stanisław Barańczak’s poetry presents a meeting between people which is, first and foremost, a relationship with otherness describing the identity of an individual and their difference from the others. This relationship is often linked to power and violence that use the language of propaganda as a tool that poetry attempts to deconstruct and discredit. A unique extension of the human–human relationship is a search for a relationship with an entity other than human, which the poetry of the author of Journey in Winter (Podróż zimowa) presents as possible, yet actually unachievable.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Barańczak: korekta wizerunku
Biogram autora

Jarosław Fazan, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński

urodzony w 1966 roku, historyk literatury XX wieku, nauczyciel akademicki, edytor Pism Tadeusza Peipera (opracował dwa tomy – wraz z Katarzyną Fazan: Wśród ludzi na scenach i na ekranie oraz Gabriela Zapolska jako aktorka). Autor książek Ale Ja nie Bóg. Kontemplacja i teatr w dziele Mirona Białoszewskiego (1999) i Od metafory do urojenia. Próba patografii Tadeusza Peipera (2010); współredaktor tomów: Żagary. Środowiskokulturowe grupy literackiej (2009), Na pograniczach literatury (2012), Formacja 1910: biografie równoległe (2013). Wraz z Krzysztofem Zajasem redaguje serię Polish Studies – Transdisciplinary Perspectives, ukazującą się nakładem wydawnictwa Peter Lang. Kieruje Ośrodkiem Badań nad Awangardą utworzonym na Wydziale Polonistyki UJ.

Bibliografia

  1. Barańczak Stanisław (2006), Wiersze zebrane, a5, Kraków. (Skrót: WZ)
  2. Biedrzycki Krzysztof (1995), Świat poezji Stanisława Barańczaka, Universitas, Kraków.