Spotkanie z Innym (człowiekiem i – niekiedy, być może – z Bogiem) w poezji Stanisława Barańczaka
PDF

Słowa kluczowe

poetry
communication
propaganda
violence
Other

Jak cytować

Fazan, J. . (2019). Spotkanie z Innym (człowiekiem i – niekiedy, być może – z Bogiem) w poezji Stanisława Barańczaka. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (36), 95–105. https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.36.7

Abstrakt

This outline touches upon the issue of the (failure of) communication as a challenge to modern poetry about political and anthropological topics. The author is interested in how Stanisław Barańczak’s poetry presents a meeting between people which is, first and foremost, a relationship with otherness describing the identity of an individual and their difference from the others. This relationship is often linked to power and violence that use the language of propaganda as a tool that poetry attempts to deconstruct and discredit. A unique extension of the human–human relationship is a search for a relationship with an entity other than human, which the poetry of the author of Journey in Winter (Podróż zimowa) presents as possible, yet actually unachievable.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.36.7
PDF

Bibliografia

Barańczak Stanisław (2006), Wiersze zebrane, a5, Kraków. (Skrót: WZ)

Biedrzycki Krzysztof (1995), Świat poezji Stanisława Barańczaka, Universitas, Kraków.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.