Wyrok Rafała Wojaczka jako kres możliwości podmiotu
PDF

Słowa kluczowe

Rafał Wojaczek
Freud
psychoanalysis
Oedipus complex
unawareness
author
interpretation

Jak cytować

Pertek, G. (2012). Wyrok Rafała Wojaczka jako kres możliwości podmiotu. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (19), 173–187. https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.12

Abstrakt

The present article attempts to interpret the poem Wyrok [The Verdict] written by Rafał Wojaczek. The author tries to reveal the rules of the game in the play with psychoanalysis that are set in motion in the poem by the introduction of the Freudian signature to the text. Citing the Oedipus complex as one of the “representative” mechanisms for the development of the phenomenon of unawareness, he proceeds to prove that the theory of psychoanalysis as the interpretative context can function on the principle of the paradox, i.e. the stronger the denial of it within the subject, the more important it becomes for the understanding of the work. In this way, Wojaczek, by making the poem heretically sealed, opens it up to interpretation and, eventually, implies that its sense goes beyond any explanation (negation of psychoanalysis as an interpretative method). This last statement makes the basis for a formulation of further assumptions on the psychical structure of the subject (conscious unawareness and unconscious awareness), as well as the relations between the author, the subject and the lyrical protagonist where the author, after exceeding the limits of the poem, splits himself into two instances: textual representation (that of the father) and the lyrical “I” that is the irrevocable verdict condemning the poet to making them fit into language and grammar. An attempt, then, at salvation and a coupling of the body (blood) with the lingering word turns out, however, to be deadly, a carrying out of the verdict.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.12
PDF

Bibliografia

Bereś S., Batorowicz-Wołowiec K., Wojaczek wielokrotny. Wspomnienia, relacje, świadectwa, Wrocław 2008.

Kafka F., Dzienniki 1910–1923, t. 2, przeł. Jan Werter, Londyn 1993.

Kafka F., Kolonia karna, w: idem, Wyrok, przeł. J. Kydryński, Warszawa 1975.

Karpowicz T., Sezon na ziemi, w: Który jest. Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków i badaczy, red. R. Cudak i M. Melecki, Katowice 2001.

Kierc B., Nota edytorska, w: R. Wojaczek, Utwory zebrane, Wrocław 1976.

Kierc B., Rafał Wojaczek. Prawdziwe życie bohatera, Warszawa 2007.

Kierc B., „Znam go, nazywa się Rafał Wojaczek”, w: Który jest. Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków i badaczy, red. R. Cudak i M. Melecki, Katowice 2001.

Lewandowski T., Okolice innej bajki, „Poezja” 1988, nr 7.

Szczawiński M.M., Rafał Wojaczek, który był, Katowice 1999.

Wojaczek R., Dziennik, w: idem, Utwory zebrane, Wrocław 1976.

Wojaczek R., Pornografia w siedmiu klatkach, w: idem, Utwory zebrane, Wrocław 1976.

Wojaczek R., Wiem kto to jest, „Poezja” 1965, nr 1.

Wojaczek R., Wiersze zebrane, oprac. B. Kierc, Wrocław 2005.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.