Pressto.

Nagłowek strony

Nr 19 (2012)

Poeci za bramą utopii

Spis treści

Od redakcji

Od redakcji PDF
Radosław Okulicz-Kozaryn, Marcin Jaworski, Piotr Śniedziewski 7-9

Poeci za bramą utopii

Wypędzić poezję, wygnać poetów. Współczesne interpretacje Platońskiego postulatu PDF
Krystyna Bartol 13-30
„Czasy ginącego piękna”. Pozytywistycznej historii literatury kłopoty z barokiem PDF
Katarzyna Szewczyk-Haake 31-45
Znikający punkt zwrotny. Piotra Chmielowskiego kłopoty z periodyzacją „najnowszej literatury polskiej” PDF
Marek Wedeman 47-59
Wartościowanie poezji w Zarysie literatury polskiej z ostatnich lat szesnastu Piotra Chmielowskiego. Kilka punktów widzenia PDF
Urszula Kowalczuk 61-74
Piotra Chmielowskiego argumenty przeciw poetom i poezji (w Zarysie literatury z ostatnich lat szesnastu) PDF
Wiesław Ratajczak 75-84
Jak objąć poetów nakazem pracy. Eliza Orzeszkowa i Piotr Chmielowski wobec Działu pieśni Leonarda Sowińskiego PDF
Radosław Okulicz-Kozaryn 85-96
Poeta źle wychowany. Opinia Piotra Chmielowskiego o Mironie i jej konsekwencje PDF
Marta Karpow 97-108
Piotr Chmielowski o Wiktorze Gomulickim – na podstawie kolejnych wydań Zarysu literatury polskiej i innych wypowiedzi krytyka PDF
Joanna Zajkowska 109-123
Dziewiętnastowieczne ratowanie ciągłości. Poezja Adama Asnyka w refleksji Piotra Chmielowskiego PDF
Dawid Maria Osiński 125-140
„Geniusz jutra na atomy rozbity”. O epokowych diagnozach Piotra Chmielowskiego i Antoniego Langego PDF
Marcin Jauksz 141-155

Próby

Gatunek codzienności PDF
Tzvetan Todorov 159-170

Konfrontacje

Wyrok Rafała Wojaczka jako kres możliwości podmiotu PDF
Grzegorz Pertek 173-187
„Najtrudniej opisywać to co najważniejsze”. O Płynie Lugola Bohdana Zadury PDF
Danuta Opacka-Walasek 189-198
Tomografia wiersza PDF
Piotr Michałowski 199-210
Czasami jestem (czytając wiersz McDonald’s) PDF
Paweł Próchniak 211-220
Bałkany a sprawa polska. Mitrovica Radosława Kobierskiego PDF
Dariusz Pawelec 221-232
Kłopotliwe spotkanie (Ziemia Adama Wiedemanna) PDF
Marcin Jaworski 233-240
Ogień życia. Wiersz Adama Zagajewskiego O mojej matce PDF
Anna Czabanowska-Wróbel 241-253

Transfer

„Autor to właśnie ja”: Gve Flaubert, czyli pisarz-rękopis PDF
Yvan Leclerc 257-269

Lektury

„Polski” Rilke PDF
Jerzy Kałążny 273-280
Czytając Elegie Rainera Marii Rilkego PDF
Barbara Surowska 281-302
Intensywność Wata PDF
Jerzy Kandziora 303-316
Z „pomiędzy” Heaneya – Jarniewicz PDF
Inez Okulska 317-326

Odkrycia

Pieśni nabożne… z krakowskiej oficyny Antoniego Wosińskiego (1627) PDF
Wiesław Wydra 329-345


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo