Nr 19 (2012): Poeci za bramą utopii
Poeci za bramą utopii

Od redakcji

Radosław Okulicz-Kozaryn, Marcin Jaworski, Piotr Śniedziewski
7-9
Od redakcji
PDF

Poeci za bramą utopii

Krystyna Bartol
13-30
Wypędzić poezję, wygnać poetów. Współczesne interpretacje Platońskiego postulatu
https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.1
PDF
Katarzyna Szewczyk-Haake
31-45
„Czasy ginącego piękna”. Pozytywistycznej historii literatury kłopoty z barokiem
https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.2
PDF
Marek Wedeman
47-59
Znikający punkt zwrotny. Piotra Chmielowskiego kłopoty z periodyzacją „najnowszej literatury polskiej”
https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.3
PDF
Urszula Kowalczuk
61-74
Wartościowanie poezji w Zarysie literatury polskiej z ostatnich lat szesnastu Piotra Chmielowskiego. Kilka punktów widzenia
https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.4
PDF
Wiesław Ratajczak
75-84
Piotra Chmielowskiego argumenty przeciw poetom i poezji (w Zarysie literatury z ostatnich lat szesnastu)
https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.5
PDF
Radosław Okulicz-Kozaryn
85-96
Jak objąć poetów nakazem pracy. Eliza Orzeszkowa i Piotr Chmielowski wobec Działu pieśni Leonarda Sowińskiego
https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.6
PDF
Marta Karpow
97-108
Poeta źle wychowany. Opinia Piotra Chmielowskiego o Mironie i jej konsekwencje
https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.7
PDF
Joanna Zajkowska
109-123
Piotr Chmielowski o Wiktorze Gomulickim – na podstawie kolejnych wydań Zarysu literatury polskiej i innych wypowiedzi krytyka
https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.8
PDF
Dawid Maria Osiński
125-140
Dziewiętnastowieczne ratowanie ciągłości. Poezja Adama Asnyka w refleksji Piotra Chmielowskiego
https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.9
PDF
Marcin Jauksz
141-155
„Geniusz jutra na atomy rozbity”. O epokowych diagnozach Piotra Chmielowskiego i Antoniego Langego
https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.10
PDF