Czytając Elegie Rainera Marii Rilkego
PDF

Słowa kluczowe

figure of a doll and an angel
Dingedicht
Malte
Sonnets
Elegies
Weltinnenraum
bird flight
prematurely dead
saints
reclusive love
Eros
death

Jak cytować

Surowska, B. (2012). Czytając Elegie Rainera Marii Rilkego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (19), 281–302. https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.21

Abstrakt

The article discusses the book Rycerz i śmierć written by Katarzyna Kuczyńska-Koschany. The book includes essays on Reiner Maria Rilke’s Duino Elegies published earlier that have been revised and updated. The poem cycle called the Duino Elegies is composed of ten separate poems written in 1912, 1913, 1915 and 1922, i.e. at the peak period of the poet’s imagination and mental activity. The reviewer provides a detailed analysis the first four chapters of the book in which three elegies written before the outbreak of the first war, and the fourth that originated when the war was raging on, are presented. The reviewer appreciates the author’s careful preparation for the book and the ambitious agenda of the author to describe in a synthetic form, for the first time in Poland, the whole cycle of Rilke’s elegies with their Polish translations along with their quality evaluation and comparison taken into consideration, as well as some presentations of German interpretations from prominent specialists in the life and the literary output of Rilke. However, the reviewer is not ready to buy all of the author’s claims and points at numerous, perhaps too numerous, errors, distortions in facts and erroneous reading of the original texts written in German, which, to a high degree, lowers the perceived quality of the discussed book.
https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.21
PDF

Bibliografia

Kuczyńska-Koschany K., Rycerz i Śmierć. O Elegiach duinejskich Rainera Marii Rilkego, Gdańsk 2010.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.