Czytając Elegie Rainera Marii Rilkego

Main Article Content

Barbara Surowska

Abstrakt

The article discusses the book Rycerz i śmierć written by Katarzyna Kuczyńska-Koschany. The book includes essays on Reiner Maria Rilke’s Duino Elegies published earlier that have been revised and updated. The poem cycle called the Duino Elegies is composed of ten separate poems written in 1912, 1913, 1915 and 1922, i.e. at the peak period of the poet’s imagination and mental activity. The reviewer provides a detailed analysis the first four chapters of the book in which three elegies written before the outbreak of the first war, and the fourth that originated when the war was raging on, are presented. The reviewer appreciates the author’s careful preparation for the book and the ambitious agenda of the author to describe in a synthetic form, for the first time in Poland, the whole cycle of Rilke’s elegies with their Polish translations along with their quality evaluation and comparison taken into consideration, as well as some presentations of German interpretations from prominent specialists in the life and the literary output of Rilke. However, the reviewer is not ready to buy all of the author’s claims and points at numerous, perhaps too numerous, errors, distortions in facts and erroneous reading of the original texts written in German, which, to a high degree, lowers the perceived quality of the discussed book.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Lektury
Biogram autora

Barbara Surowska, Uniwersytet Warszawski.

prof. germanistyki, literaturoznawca na Uniwersytecie Warszawskim, zajmuje się przede wszystkim literaturą niemiecką XVIII–XX wieku; najważniejsze publikacje: Die Bewußtseinsstromtechnik im Erzählwerk Arthur Schnitzlers (Technika strumienia świadomości w twórczości prozatorskiej Arthura Schnitzlera) (1990); Metamorfozy stylu w twórczości Rainera Marii Rilkego (od lat najwcześniejszych po okres paryski) (1992); Młody Rilke (1994); Von überspannten Ideen zum politischen Appell. 25 Essays zur deutschen Literatur (Od zwariowanych pomysłów do politycznego apelu. 25 esejów o literaturze niemieckiej) (2006); Związki Rainera Marii Rilkego z dziedziną sztuk pięknych (2008); prace edytorskie: Panna Elza i inne opowiadania, wybór utworów nowelistycznych A. Schnitzlera, przeł. M. Wisłowska i J. Frühling (1971); In der Nacht wandern die Bäume (W nocy drzewa chodzą), antologia opowiadań polskich, wybór i wstęp B. Surowska i K. Sauerland (1982); Franz Kafka, Osiem notatników (Oktavhefte), edycja, przekład i posłowie B. Surowska (1995); Das intellektuelle Europa der Jahrhundertwenden (Intelektualna Europa na przełomie wieków), edycja i wstęp B. Surowska (2000); Zygmunt Łempicki, intelektualista okresu międzywojennego, wprowadzenie B. Surowska (2002); Dir zur Feier…, ed. G. Kwiecińska, B. Chołuj, B. Surowska i A. Wołkowicz (2007).

Bibliografia

  1. Kuczyńska-Koschany K., Rycerz i Śmierć. O Elegiach duinejskich Rainera Marii Rilkego, Gdańsk 2010.