Ogień życia. Wiersz Adama Zagajewskiego O mojej matce

Main Article Content

Anna Czabanowska-Wróbel

Abstrakt

Any interpretation of one of the most personal poems written by Adam Zagajewski provides a good opportunity to reassess in the new light the elegiac, deeply personal body of his poetry, as well as the role of recollections and memory in the poet’s poetical and essayist writing. The work is interpreted not only within the parental context of the literary output of the author of the essay Lekka przesada [A slight exaggeration] (2011), but also against the background of the important theme in Polish poetry, including modern poetry, i.e. the motif of the mother. The title for the present sketch has been drawn from the essay The Fire of Life, the apology of poetry authored by Richard Rorty, and stresses its unique role in expressing human experience, indicated by the American philosopher.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Konfrontacje
Biogram autora

Anna Czabanowska-Wróbel, Uniwersytet Jagielloński. Wydział Polonistyki.

prof. dr hab. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się historią literatury Młodej Polski i badaniami nad poezją współczesną. Autorka książek: Baśń w literaturze Młodej Polski (1996), Dziecko. Symbol i zagadnienie antropologiczne w literaturze Młodej Polski (2003), Poszukiwanie blasku. O poezji Adama Zagajewskiego (2005), Złotnik i śpiewak. Poezja Leopolda Staffa i Bolesława Leśmiana w kręgu modernizmu (2009). Współredagowała tomy poświęcone poezji Tetmajera, Micińskiego, Bursy, Staffa, twórczości Wyspiańskiego i wyobraźni poetów pokolenia ‘68.

Bibliografia

 1. Bloom H., The Art. Of Reading Poetry, New York 2005.
 2. Borkowska G., Matki (nie) odchodzą, w: Rodzinna Europa. Pięć minut później, red. A. Kałuża i G. Jankowicz, Kraków 2011.
 3. Czyżak A., Matki odchodzą. Wariacje 2009, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2011, nr 18.
 4. Herbert Z., Poezje, Warszawa 1998.
 5. Larek M., Figury niepewności, w: Powiedzieć to inaczej. Polska liryka nowoczesna. Antologia, red. M. Larek, J. Borowczyk, Poznań 2011.
 6. Legeżyńska A., Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej, Poznań 1999.
 7. Matka odchodzi, red. I. Iwasiów, J. Madejski, Szczecin 2002.
 8. Miłosz C., Wiersze, t. 2, Kraków 2002.
 9. Miłosz C., Wiersze, t. 5, Kraków 2009.
 10. Rorty R., Ogień życia, przeł. A. Żychliński, „Odra” 2008, nr 6.
 11. Sienkiewicz B., Poznawanie i nazywanie. Refleksja cywilizacyjna i epistemologiczna w polskiej poezji modernistycznej, Kraków 2007.
 12. Zagajewski A., Komunikat, Kraków 1972.
 13. Zagajewski A., Lekka przesada, Kraków 2011.
 14. Zagajewski A., Wiersze wybrane, Kraków 2010.