Z „pomiędzy” Heaneya – Jarniewicz
PDF

Słowa kluczowe

Seamus Heaney
Jerzy Jarniewicz
Irish poetry
literary review
poeticality of description
literary criticism

Jak cytować

Okulska, I. (2012). Z „pomiędzy” Heaneya – Jarniewicz. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (19), 317–326. https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.23

Abstrakt

The subject for the critical and literary comments in the present article is, in the first instance, the collection of essays devoted to the literary output of the Irish Nobel prize-winner Seamus Heaney written by Jerzy Jarniewicz and entitled “Wiersze pod dotyk”. Though this is the chief reason, but not the only one, as this seemingly innocent monograph book turns out to be a gem in itself with regard to the poetical artistry of the Polish author of the essays. And so, the reader finds the following: poetical language of description, poetical sensitivity in reading and a particular poetical manifesto that has a programme-character for Jarniewicz-poet. And all this is revealed form the eponymous “in between”, from between the verses, reading material, fascination and connotations of the author.
https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.23
PDF

Bibliografia

Herbert (nie)oswojony, red. W. Browarny, J. Orska, A. Poprawa, Wrocław 2008.

Jarniewicz J., The bottomless centre. The uses of history in the poetry of Seamus Heaney, Łódź 2002.

Jarniewicz J., Heaney. Wiersze pod dotyk, Kraków 2011.

Sławek T., Dantejska historia Irlandczyków, „Literatura na Świecie” 2003, nr 11/12.

Ward J., Kilka „angielskich” uwag na temat polskiego obrazu poezji Seamus Heaneya, „Literatura na Świecie” 1998, nr 7/8.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.