Czasami jestem (czytając wiersz McDonald’s)
PDF

Słowa kluczowe

modern poetry
analysis of literary work
the art of interpretation

Jak cytować

Próchniak, P. (2012). Czasami jestem (czytając wiersz McDonald’s). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (19), 211–220. https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.15

Abstrakt

The present sketch proposes an interpretation of one of the most important poems of the early poetry written by Marcin Świetlicki. At the same time, the reading of the poem is paired with a simultaneous analytical interpretation providing the standard analytical scheme usually applied to any poetical work (this scheme is based on a sequence of recognitions that refer to: 1. writing, 2. euphony, 3. semantics of spaces concentrated with meaning, 4. the structure of the presented world. A presentation of the four fundamental steps in the analysis is accompanied with a reflection on the paradox of interpretation, the corresponding model of which is in the poem the outlined mirror image of identity between the “opaque” depth and “overt” surface.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.15
PDF

Bibliografia

Barthes R., Krytyka i prawda, przeł. W. Błońska, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. H. Markiewicz, t. 2: Strukturalno-semiotyczne badania literackie. Literaturoznawstwo porównawcze. W kręgu psychologii głębi i mitologii, Kraków 1976.

Stala M., Jedzenie hamburgerów. O jednym wierszu Marcina Świetlickiego, w: idem, Druga strona. Szkice o poezji współczesnej, Kraków 1997.

Świetlicki M., Nieczynny, Warszawa 2003.

Świetlicki M., Zimne kraje. Wiersze 1980–1990, Kraków–Warszawa 1992.

Świetlicki M., Zimne kraje 2, Kraków 1995.

Świetlicki M., 37 wierszy o wódce i papierosach, Bydgoszcz 1996.

Świetlicki M., 49 wierszy o wódce i papierosach, Wrocław 2004.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.