Kłopotliwe spotkanie (Ziemia Adama Wiedemanna)
PDF

Słowa kluczowe

poetry of Adam Wiedemann
self-thematic literature
poetry and literary criticism
literature and ethics
everyday life in poetry
Marjorie Perloff

Jak cytować

Jaworski, M. (2012). Kłopotliwe spotkanie (Ziemia Adama Wiedemanna). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (19), 233–240. https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.17

Abstrakt

The poem is interpreted as an ironic self-thematic commentary. The poet’s attitude is critical towards different interpretations: conventional, i.e. based on ambiguity, colloquial or stereotypical and academic, inspired by increasingly new theories. The substantial element in the poem is the relation between the subject (persona) and the protagonist that corresponds to and translates into a communicative situation between the author and the reader. The result is complex, intertwined styles and techniques combined with one another. Wiedemann engages in a play with different ways of writing, ironically challenges or undermines poetical strategies to underline the conventionality of literature and communication in general. By doing this, he disturbs the reader by challenging the reader’s reading habits and thus making an impression that the reader is sent away from the poem to a single and unique experience in reality.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.17
PDF

Bibliografia

Jeżyk Ł., Nie będąc Adamem Wiedemannem, „Gazeta Festiwalowa. Poznań Poetów” 18–23 maja 2009, nr 1.

O’Hara F., Twoja pojedynczość, przeł. P. Sommer, Warszawa 1987.

Piękna wtopa (z Adamem Weidemannem rozmawia Dawid Skrabek), w: Widoki są niejadalne. O twórczości Adama Wiedemanna, red. D. Skrabek, Warszawa 2007.

Sosnowski A., „Apel poległych”. O poezji naiwnej i sentymentalnej w Polsce, w: idem, „Na ryzykowniej”, Wrocław 2007.

Wiedemann A., Pensum, Poznań 2007.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.