Intensywność Wata
PDF

Słowa kluczowe

Aleksander Wat
Futurism
Communism
Symbolism
Catastrophism
literature in exile
Judeo-Christian tradition
mythology

Jak cytować

Kandziora, J. (2012). Intensywność Wata. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (19), 303–316. https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.22

Abstrakt

The article discusses a collection of literary essays Elementy do portretu. Szkice o twórczości Aleksandra Wata published and edited by Poznań-based specialists in Polish literature and dedicated to Professor Ewa Wiegandt. The starting point for the discussion is the observation that the authors of the essays had to grapple with the elusiveness and multidimensional character of the output of A. Wat, with the entanglement of the text of his works with the text of his biography, and finally with the multitude of its cultural contexts. The reviewer distinguishes four research currents in the collection of essays, each being a different answer to these particular traits of Wat’s writing. Historical and literary studies in the book show the author in his relations and as a non-categorizable author, and challenge the Futurist character of his juvenile writings by juxtaposing them with earlier Symbolism and later Catastrophism. The interpretative study current tries to find ways to define Wat through reading his individual works. Here, the overriding opposition between ”closeness” and ”openness”, so pivotal in the poet’s works, becomes apparent. The current of thematology that present Wat’s literary topoi in relation to his biography is well represented in the volume. Finally, the studies that cross the strictly literary horizon try to capture the multi-tier structures of Wat’s works, reinterpreting them from the sociological, historical or axiological perspectives. The final conclusion of the review is the acknowledgement of the richness offered by the book that corresponds well to the intensity of works and the biography of the author.
https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.22
PDF

Bibliografia

Bolecki W., Pre-teksty i teksty. Z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX wieku, Warszawa 1991.

Elementy do portretu. Szkice o twórczości Aleksandra Wata, red. A. Czyżak, Z. Kopeć, Poznań 2011.

Jeleński K.A., Od bosości do nagości. O nieznanej sztuce Witolda Gombrowicza [1975], w: idem, Chwile oderwane, wybór i oprac. P. Kłoczowski, Gdańsk 2007.

Miłosz C., O wierszach Aleksandra Wata, w: idem, Prywatne obowiązki, Olsztyn 1990.

Venclova T., Aleksander Wat. Obrazoburca, przeł. J. Goślicki, Kraków 1997.

Wat A., Dziennik bez samogłosek, oprac. K. i P. Pietrychowie, Warszawa 2001.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.