„Autor to właśnie ja”: Gve Flaubert, czyli pisarz-rękopis
PDF

Słowa kluczowe

Gustave Flaubert
manuscripts
juvenile literature
genetic criticism

Jak cytować

Leclerc, Y. (2012). „Autor to właśnie ja”: Gve Flaubert, czyli pisarz-rękopis. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (19), 257–269. https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.19

Abstrakt

The article attempts to present and discuss the juvenile works of Gustave Flaubert. Though the writer never allowed these juvenile works to be published, being extremely critical of their aesthetic value, the works such as November, Memoirs of a Madman or the diary-form Cahier intime de 1840–1841 still make important texts that provide a sizeable amount of information on the writer’s literary workshop. Interestingly enough, these early works show the writer’s attachment to the manuscript (tantamount to the dislike to the written word) and the author’s tools (pen, ink and paper). These juvenile attempts, in the main autobiographical in nature, are thus penetrated by the metatext element that is a key input in providing an opportunity for a reflection on the way the text itself does exist: this element also informs us on Flaubert’s growing maturity that ultimately defined his role of a fully-fledged author. The paratext elements (epigraphs, dedications, inscriptions, dates and signatures) in his juvenile works seem to be just as important as they allow us to follow, step by step, the way to the birth of a writer-manuscript and thus a writer who gets his fulfillment and the very existence exclusively in a text of a manuscript character.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.19
PDF

Bibliografia

Flaubert G., Listy, wyboru dokonał i przeł. W. Rogowicz, Warszawa 1957.

Flaubert G., Œuvres complètes, vol. I, Œuvres de jeunesse, édition de C. Gothot-Mersch et G. Sagnes, Paris 2001.

Flaubert G., Pamiętniki szaleńca, przeł. P. Śniedziewski, „Literatura na Świecie” 2011, nr 7–8.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.