„Polski” Rilke
PDF

Słowa kluczowe

Rainer Maria Rilke
lyric poetry of the 20th century
elegy

Jak cytować

Kałążny, J. (2012). „Polski” Rilke. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (19), 273–280. https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.20

Abstrakt

The publication of Katarzyna Kuczyńska-Koschany’s book Rycerz i Śmierć. O Elegiach duinejskich Rainera Marii Rilkego fills the large gap in Polish research on Rilke as it is the first monographic study of the Duino elegies. The author of the book interprets individual elegies and Atical sensibility. Simultaneously, the author supports her analysis with the theoretical foundations created by acclaimed and reputed German researchers of Rilke’s literary output such as Käte Hamburger, Beda Allemann, Manfred Engel and Jacob Steiner, among others. In her considerations, the author also refers to Polish translation of the elegies, notably those made by Mieczysław Jastrun and Adam Pomorski, also providing their critical interpretation.
https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.20
PDF

Bibliografia

Kuczyńska-Koschany K., Rilke poetów polskich, Wrocław 2004.

Kuczyńska-Koschany K., Rycerz i Śmierć. O Elegiach duinejskich Rainera Marii Rilkego, Gdańsk 2010.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.