Spojrzenie zwrócone ku wnętrzu
PDF

Słowa kluczowe

poetry
elegy
literature and fine art
modernism
cubism
space in poetry
Rainer Maria Rilke
Paul Cézanne

Jak cytować

Melberg, A. (2011). Spojrzenie zwrócone ku wnętrzu. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (18), 191–210. https://doi.org/10.14746/pspsl:2011.18.11

Abstrakt

This article presents an analysis of the transformations in the poetics of Rainer M. Rilke. According to the author, the essential impulse for the inception of this evolution had been provided by the encounter of the poet with a series of paintings by French artist Paul Cézanne. The author outlines particular traits in Rilkean poetic variants of modernism: the poet, drawing inspiration from the very same sources as many of his contemporaries (such as, for example, cubists), proposed his own conception of a poetic language. The most important element that constitutes a poem and a poetic image is the rhythm, the fundamental component in the organization of the text. Painterly “overlapping” of planes in a poem becomes thus a kind of a “breath” to take, that opens up a poem to the infinity underlined in the subject. From the experience gained in the visual arts concerning the “attitude and insight”, in turn, a poem attempts to organize a new arrangement for the presented space — ambiguous and in a constant movement.

https://doi.org/10.14746/pspsl:2011.18.11
PDF

Bibliografia

Boehm G., Visuelle Paradoxie. Über Widerspruch und Vieldeutlichkeit in der Geschichte der modernen Malerei, EST XI, Oslo 1995.

Gadamer H.G., Prawda i metoda, przeł. B. Baran, Kraków 1993.

Melberg A., Några vändningar hos Rilke, Stockholm 1998.

Proust M., A la recherche du temps perdu, t. 3, Paris 1988.

Proust M., Uwięziona, przeł. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1974.

Rilke R .M., Sonety do Orfeusza i inne wiersze, wybór, przeł. A. Pomorski, Kraków 1994.

Rilke R.M., Rodin. Ein Vortrag. Die Briefe an Rodin, Frankfurt 1955.

Rilke R.M., Briefe über Cézanne, Frankfurt 1983.

Heidegger M., Źródło dzieła sztuki, przeł. J. Mizera, w: Drogi lasu, Warszawa 1997.

Rilke R.M., Poezje, wstęp, przekład i posłowie M. Jastrun, Kraków 1987.

Rilke R.M., Druga strona natury. Eseje, listy i pisma o sztuce, przeł., komentarze T. Ososiński, Warszawa 2010.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.