“Where the time, silence and the voice of the churches live”: the Rome of Maria Kuncewiczowa
PDF (Italiano)

Słowa kluczowe

Kuncewiczowa
Italian journey
Roma
Aldo Moro
Karol Wojtyła

Jak cytować

Prola, D. (2020). “Where the time, silence and the voice of the churches live”: the Rome of Maria Kuncewiczowa. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (39), 81–99. https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.39.5

Abstrakt

This paper is focused on a volume of short essays and notes by Maria Kuncewiczowa entitled Notatki włoskie. Przezrocza (Italian notes. Slides) from 1985. The first part is devoted to the evolution and the literary realizations of the Italian journey, starting from 1918, in order to offer an interpretation of the place occupied by Kuncewiczowa’s work in the panorama of contemporary Polish literature. In the second part, the author analyzes the genesis and genre of this literary text, recognizing its characteristics as a silva rerum, a traditional formal model of Polish literature which experienced renewed fortune in the second half of the twentieth century. The third part of the essay constitutes its thematic core: the author analyzes the image of Rome in all its many facets, relating it to the writer’s poetics and worldview.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.39.5
PDF (Italiano)

Bibliografia

Barycz Henryk (1965), Rola Rzymu w kulturze polskiego oświecenia, in: Id., Spojrzenia w przeszłość polsko-włoską, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Biliński Bronisław (1992), Figure e momenti polacchi a Roma. Strenna di commiato, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Czapliński Przemysław (1998), Ślady przełomu, o prozie polskiej 1976-1996, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Glensk Urszula (2014), Historia słabych. Reportaż i życie w Dwudziestoleciu (1918-1939), Universitas, Kraków.

Gutkowska Barbara (1988), Poetyka i problematyka „Przezroczy” Marii Kuncewiczowej, in: W stronę Koncewiczowej. Studia i szkice, a cura di Włodzimierz Wójcik, Uniwersytet Śląski, Katowice, pp. 59-75.

Jaworska Krystyna (2016), La straniera di Maria Kuncewiczowa e altre madri aliene, in: Disappartenenze. Figure del distacco e altre solitudini nelle letterature dell’Europa centro-orientale, a cura di Ljiljana Banjanin, Krystyna Jaworska, Massimo Maurizio, Stilo Editrice, Bari, pp. 149-173.

Kąkolewski Krzysztof (1992), Reportaż, in: Słownik literatury polskiej XX wieku, a cura di Alina Brodzka et al., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, pp. 930-935.

Kozińska-Donderi Diana (2003), Obraz Włoch i motywy włoskie w prozie polskiej 1918-1956, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Kuncewiczowa Maria (1935), Il volto dell’uomo, trad. di Silvana Lupo, Cafaro, Roma-Lecce.

Kuncewiczowa Maria (1939), La straniera, trad. di Renato Poggioli, Mondadori Milano.

Kuncewiczowa Maria (1971), Fantomy, Pax, Warszawa.

Kuncewiczowa Maria (2010), Notatki włoskie. Przezrocza, Feeria, Łódź.

Piechota Magdalena, Stępnik Krzysztof (2004) (a cura di), Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Prola Dario (2018), „Spossato dalla bellezza”. L’Italia nella scrittura di Jaroslaw Iwaszkiewicz, Edizioni dell’Orso, Alessandria.

Statuti Paolo (1988) (a cura di), Viaggio sulla cima della notte. Racconti polacchi dal 1945 ad oggi, Editori Riuniti, Roma.

Świętosławska Teresa (1997), Ostatni „dyliżans” Marii Kuncewiczowej, in: O twórczości Marii Kuncewiczowej, a cura di Lech Ludorowski, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, pp. 97-105.

Szłagan Alicja (2010), Maria Kuncewiczowa w podróży, in: Ead., Maria Kuncewiczowa – przybliżenia. Szkice biograficzne, Wydawnictwo IBL, Warszawa, pp. 196-216.

Wilkoń Teresa (2006), Nimfy oko błękitne: obrazy Neapolu w poezji polskiej XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Zaworska Helena (1983) (a cura di), Rozmowy z Marią Kuncewiczową, Czytelnik, Warszawa.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.