Włoskie inicjacje Aleksandra Wata
PDF

Słowa kluczowe

Aleksander Wat
journey
poetry
Italy
Mediterranean culture
tradition

Jak cytować

Pietrych, K. . (2020). Włoskie inicjacje Aleksandra Wata. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (38), 157–179. https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.38.7

Abstrakt

The article presents the stages of Aleksander Wat’s first journey to Italy in 1949 – starting from Venice, through Florence and Rome, finishing in Naples and Capri. Most of all, the article interprets the poetic records of the places visited by the poet and his impressions written down in letters. As a result, what the journey to Italy becomes for Wat is not only a discovery of the beauty of landscape and the plenty of art, but, most importantly, an experience of physical contact with the Mediterranean land, an initiation into the fascinating witnessing of the incarnation of cultural tradition into a visible landscape, a sensual initiation into the legacy of the Mediterranean. The coda of the text is his unexpected reminiscence from the first journey to Italy recorded in a social realist drama.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.38.7
PDF

Bibliografia

Borowski Jarosław (1998), „Między bluźniercą a wyznawcą”. Doświadczenie sacrum w poezji Aleksandra Wata, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.

Czaja Dariusz (1992), Wenecja i śmierć. Konteksty symboliczne, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, nr ¾, s. 59-65, [dostęp: 4 stycznia 2021], http://bazhum.pl/bib/article/306930/.

Jarmułowicz Małgorzata (2004), Dramat i teatr [hasło], w: Słownik realizmu socjalistycznego, red. Zdzisław Łapiński, Wojciech Tomasik, Universitas, Kraków, s. 38-45.

Ligęza Wojciech (1998), Jerozolima i Babilon. Miasta poetów emigracyjnych, Baran i Suszczyński, Kraków.

Marinelli Luigi (2002), Włochy Wat – rekonesans, w: W „antykwariacie anielskich ekstrawagancji”. O twórczości Aleksandra Wata, red. Jarosław Borowski, Władysław Panas, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 329-343.

Muratow Paweł (1988), Obrazy Włoch, t. 1-2, przekł., przyp. i posłowie Paweł Hertz, PIW, Warszawa.

Pietrych Krystyna (2010), Co poezji po bólu? Empatyczne przestrzenie lektury, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Pietrych Piotr (2011), Kobiety z Monte Olivetto, w: tegoż, Aleksander Wat w Polsce powojennej (1946-1953). Teksty i konteksty, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce, s. 281-308.

Przymuszała Beata (2011), Wiersze Wata o Zagładzie, w: Elementy do portretu. Szkice o twórczości Aleksandra Wata, red. Agnieszka Czyżak i Zbigniew Kopeć, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 201-213.

Ritz German (2001), Aleksander Wat – próba ponownego początku po roku 1946, „Twórczość”, nr 4, s. 40-54.

Silva Umberto (2002), Pożegnanie Aleksandra Wata, w: W „antykwariacie anielskich ekstrawagancji”. O twórczości Aleksandra Wata, red. Jarosław Borowski, Władysław Panas, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 345-350.

Venclova Tomas (1997), Aleksander Wat. Obrazoburca, przeł. Jan Goślicki, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Wat Aleksander (1957), Wiersze, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Wat Aleksander (1997), Poezja, oprac. tekstu Anna Micińska i Jan Zieliński, posłowiem opatrzył Jan Zieliński, Czytelnik, Warszawa.

Wat Aleksander (2000), Kobiety z Monte Olivetto. Dramat w trzech aktach, pięciu odsłonach, Biblioteka Narodowa, Warszawa.

Wat Aleksander (2001), Dziennik bez samogłosek, wyd. zm., oprac. oraz przypisami i indeksem opatrzyli Krystyna i Piotr Pietrychowie, Czytelnik, Warszawa.

Wat Aleksander (2005), Korespondencja, t. 1, wybrała, oprac., przypisami i wstępem opatrzyła Alina Kowalczykowa, Czytelnik, Warszawa.

Wat Aleksander (2008), Publicystyka, zebrał, oprac., przypisami, posłowiem oraz indeksem opatrzył Piotr Pietrych, Czytelnik, Warszawa.

Zieliński Jan (2000), Dramat antysocrealistyczny, w: Aleksander Wat, Kobiety z Monte Olivetto. Dramat w trzech aktach, pięciu odsłonach, Biblioteka Narodowa, Warszawa, s. 5-15.