Czuła narracja: nowe oblicze literatury polskiej w oczach Chińczyków
PDF

Słowa kluczowe

reception of Polish literature
Polish literature in China
translation of Polish literature
Chinese translators

Jak cytować

Yinan, L. (2021). Czuła narracja: nowe oblicze literatury polskiej w oczach Chińczyków. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (40), 21–51. https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.40.2

Abstrakt

The article presents the dynamics, characteristics and the shifting paradigms of the reception of Polish literature in China from 2012 to 2020. The author analyses the reasons for the popularity of the most often translated and read Polish authors on the Chinese publishing market, with particular interest in Czesław Miłosz, Olga Tokarczuk and Andrzej Sapkowski. She also presents the translators – both experienced and often recognised and awarded doyens of Polish studies in China, and those from the intermediate and youngest generations to whom the oldest ones passed the knowledge, skills, passion and the sense of common mission of building cross-cultural dialogue through literature.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.40.2
PDF

Bibliografia

Chinamediatime (2019), Tłumaczka Czarnej Piosenki – Lin Weixun, [dostęp: 21 marca 2019], https://tinyurl.com/3rpxcad2.

Gao Xing (2020), Gushi beihou, huozhe yichude yiyi [Za historią lub znaczeniem przepełnienia – o twórczości Olgi Tokarczuk], „Literatura w Świecie”, z. 2, s. 5-14.

Jin Anping (2016), Xianrenji zhong de bolan fankang jingshen [Polski duch buntu w „Dziadach”], „Okno Wiatru Południowego”, z. 1, s. 96-97.

Lefevere André (1992), Translation/History/Culture. A Sourcebook, Routledge, London.

Li Can (2020), Nuojiang dezhu Tokarczuk de guaidan gushi huanxing diandao shijie li de lingxing [Olga Tokarczuk: pobudzić ducha zawróconego świata], „Wiadomości Wieczorne Pekinu”, 7 listopada, [pierwodruk], „Sina”, [dostęp: 24 sierpnia 2020], https://tinyurl.com/4pz4d38, [wydanie internetowe].

Li Yinan (2017), Literatura polska w Chinach, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Li Yinan (2019), Nowoczesne przedstawienie kobiecości w twórczości Henryka Sienkiewicza: Kobiety, Bohaterki i Święte, „Literatura Zagraniczna”, z. 4, s. 50-57.

Liu Bin (2019), On stworzył okno do poznania literatury polskiej dla chińskich czytelników, [dostęp: 10 listopada 2019], https://cutt.ly/4mDHBwo.

Mao Yinhui, Sękowska Elżbieta (2019), Lingwistyczne aspekty przekładów literatury polskiej na język chiński (ze szczególnym uwzględnieniem opowiadań Sławomira Mrożka), „Język Polski”, z. 4, s. 108-117.

Miłosz Czesław (2016), Piesek przydrożny, przeł. Zhao Weiting, Huacheng, Kanton.

Straganiarz (2016), Wiedźmin popularny w Chinach?, [dostęp: 9 marca 2016], https://tinyurl.com/5x93yth3.

Tokarczuk Olga (2019), Czuły narrator, [dostęp: 1 lipca 2021], https://tinyurl.com/xa9kxzux.

Wu Lan (2019), Z notatnika tłumacza literatury polskiej i chińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Zajączkowski Wojciech (2019), Wstęp, w: Zbigniew Herbert, Wybór wierszy Zbigniewa Herberta, Huacheng, Kanton, s. 1-2.

Zhao Gang (2009), Wybór wierszy Zbigniewa Herberta, w: Współczesna poezja świata, red. Tang Xiaodu, Xichuan, Wydawnictwo Zuojia Chubanshe, Pekin.

Zhao Gang (2019), Płomień moralności w poważnych słowach, w: Wybór wierszy Zbigniewa Herberta, Huacheng, Kanton, s. 1-14.

Zhao Gang (2020), Yi rouqing he minrui wei jingmo de shijie fasheng – du Tokarczuk huojiang yanshuo [Czuły i zagorzały głos dla cichego świata – odczytanie przemowy noblowskiej Olgi Tokarczuk], „Literatura w Świecie”, z. 2, s. 263-271.

Zhao Weiting (2019), Fanyijia Yi Lijun: Chuhuqilei, bahuqicui – fang zhuming bolan wenxue fanyijia Yi Lijun jiaoshou [Rozmowa z wybitnąi zasłużoną tłumaczką literatury polskiej, Panią Profesor Yi Lijun], [dostęp: 24 sierpnia 2021], https://tinyurl.com/y7nb72sk.

Zhou Si (2020), Touguo zhedie shikong de suipian jiangshu xianzai [Opowieść o teraźniejszości przez pryzmat fragmentów składających czas i przestrzeń], „Pekińska Gazeta Młodzieżowa”, 17 lipca, [pierwodruk], [dostęp: 24 sierpnia 2020], https://tinyurl.com/nfjdrd8w, [wydanie internetowe].

Xuan Shaoqiang (2020), „Ximubo’ersika quanji” shoufa [Debiut Zebranych Dzieł Wisławy Szymborskiej], [dostęp: 1 października 2020], https://cutt.ly/TmDHXqy.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.