Literatura polska w Chinach i wymiana kulturalna między Polską a Chinami. Zapiski tłumacza
PDF

Słowa kluczowe

Polish literature in China
cross-cultural dialogue
literary translation
history of Polish literature
Lalka
The Doll

Jak cytować

Zhenhui, Z. . (2021). Literatura polska w Chinach i wymiana kulturalna między Polską a Chinami. Zapiski tłumacza. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (40), 221–227. https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.40.9

Abstrakt

The article is an introduction into the presence of Polish literature in China from the perspective of one of its most active researchers and translators. The author describes his fascination with Bolesław Prus’s work that resulted in the Chinese translation of Lalka (The Doll) and his work on two-volume Historia literatury polskiej (The history of Polish literature) aimed at Chinese readers.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.40.9
PDF

Bibliografia

Krzywicki Ludwik (1964), Maszyna do pisania, w: Parnas Polski we wspomnieniu i anegdocie: od Niemcewicza do Wyspiańskiego, oprac. Halina Przewoska, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa, s. 166-171.

Li Yinan (2015), Recepcja literatury polskiej w Chinach: wybrane zagadnienia, Uniwersytet Śląski w Katowicach, [rozprawa doktorska].

Lu Xun (1982), Moluo shi li shuo [O sile poezji Mara], Tianjin Renmin Chubanshe, Tianjin.

Yi Lijun (2010), Twórczość Henryka Sienkiewicza w Chinach, „Postscriptum Polonistyczne”, z. 2 (6), s. 97-107.

Zhang Zhenhui (2017), Bolan wenxue shi [Historia literatury polskiej], t. 1, Shanghai Waiyu Jiaoyu Chubanshe, Shanghai.

Zhang Zhenhui (2018), Bolan wenxue shi [Historia literatury polskiej], t. 2, Shanghai Waiyu Jiaoyu Chubanshe, Shanghai.