Wielka sztuka niewielkiego narodu: Polska na tle kontaktów literackich Chin z Europą Środkowo-Wschodnią
PDF

Słowa kluczowe

China
Central and Eastern Europe
Chinese literature
Polish literature
literary contacts
literary translation

Jak cytować

Galewska, K. . (2021). Wielka sztuka niewielkiego narodu: Polska na tle kontaktów literackich Chin z Europą Środkowo-Wschodnią. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (40), 255–272. https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.40.12

Abstrakt

In 2020, Wydawnictwo Akademickie Dialog published the Polish version of Chiny i Europa Środkowo-Wschodnia. Historia kontaktów literackich (China and Central and Eastern Europe. The History of Literary Contacts) by Chinese literary scholars: Ding Chao and Song Binghui. The book is part of the series Historia Kontaktów Literackich między Chinami a Zagranicą (The History of China’s Foreign Literary Contacts) which aims to become a comprehensive description of China’s cultural exchange with other countries. Volume 17 is devoted to China’s relationships with Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czechia, Estonia, Hungary, Lithuania, Latvia, Montenegro, North Macedonia, Poland, Romania, Serbia, Slovakia and Slovenia. In this group, Poland occupies one of the central positions due to, among other, a high interest in Polish history among Chinese intellectual elite of the early twentieth century and among the reformers of Chinese literature in that period. The article discusses the sources of the popularity of Polish themes in the formative period of modern Chinese literature and the reception of Polish literature in China today. It also attempts to familiarise the readers with the themes studied by the researchers, the goals they set for themselves and the methods they used to achieve them, and presents the benefits of publishing the book in Polish.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.40.12
PDF

Bibliografia

Ding Chao, Song Binghui (2020), Chiny i Europa Środkowo-Wschodnia. Historia kontaktów literackich [e-book; format PDF], red. nauk. Małgorzata Religa, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.

Kulczycki Emanuel (2007), Utopia języka doskonałego w europejskim kręgu kulturowym, „Homo Communicativus”, nr 2, s. 65-77.

„Krzyżacy” po chińsku w Państwie Środka (2016), [dostęp: 15 listopada 2020], https://tinyurl.com/4mhec5bw.

Li Yinan (2013), Literatura polska w Chinach: historia przekładów, „Azja – Pacyfik: Społeczeństwo – Polityka – Gospodarka”, t. 16, s. 132-157.

Li Yinan (2016), Recepcja literatury polskiej w Chinach: teoria i dzieje, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2, s. 171-185.

Religa Małgorzata (2020), Wstęp do wydania polskiego, w: Ding Chao, Song Binghui, Chiny i Europa Środkowo-Wschodnia. Historia kontaktów literackich [e-book; format PDF], red. nauk. Małgorzata Religa, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa, s. 14-23.

Wu Yu, Zhang Shuo (2019), Arcydzieła literatury polskiej łącznikiem relacji Chiny – Polska, [dostęp: 15 listopada 2020], https://tinyurl.com/fdw8dhsp.

Yi Lijun laureatką Transatlantyku 2012 (2012), [dostęp: 15 listopada 2020], https://tinyurl.com/5ckstyy2.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.