Wielka sztuka niewielkiego narodu: Polska na tle kontaktów literackich Chin z Europą Środkowo-Wschodnią

Main Article Content

Karolina Galewska

Abstrakt

In 2020, Wydawnictwo Akademickie Dialog published the Polish version of Chiny i Europa Środkowo-Wschodnia. Historia kontaktów literackich (China and Central and Eastern Europe. The History of Literary Contacts) by Chinese literary scholars: Ding Chao and Song Binghui. The book is part of the series Historia Kontaktów Literackich między Chinami a Zagranicą (The History of China’s Foreign Literary Contacts) which aims to become a comprehensive description of China’s cultural exchange with other countries. Volume 17 is devoted to China’s relationships with Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czechia, Estonia, Hungary, Lithuania, Latvia, Montenegro, North Macedonia, Poland, Romania, Serbia, Slovakia and Slovenia. In this group, Poland occupies one of the central positions due to, among other, a high interest in Polish history among Chinese intellectual elite of the early twentieth century and among the reformers of Chinese literature in that period. The article discusses the sources of the popularity of Polish themes in the formative period of modern Chinese literature and the reception of Polish literature in China today. It also attempts to familiarise the readers with the themes studied by the researchers, the goals they set for themselves and the methods they used to achieve them, and presents the benefits of publishing the book in Polish.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Galewska, K. (2021). Wielka sztuka niewielkiego narodu: Polska na tle kontaktów literackich Chin z Europą Środkowo-Wschodnią. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (40), 255-272. https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.40.12
Dział
Lektury i rozmowy
Biogram autora

Karolina Galewska, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Karolina Galewska– językoznawczyni, lektorka języka polskiego jako obcego, doktorantka w Szkole Doktorskiej UAM, związana z Pracownią Leksykologii i Logopedii w Instytucie Filologii Polskiej. Zajmuje się przede wszystkim onomastyką, zwłaszcza w perspektywie porównawczej. Bada nazwy polskie, angielskie i chińskie, poświęcając uwagę m. in. zagadnieniom przekładu pomiędzy językami z kręgu kultury europejskiej oraz dalekowschodniej.

Bibliografia

  1. Ding Chao, Song Binghui (2020), Chiny i Europa Środkowo-Wschodnia. Historia kontaktów literackich [e-book; format PDF], red. nauk. Małgorzata Religa, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.
  2. Kulczycki Emanuel (2007), Utopia języka doskonałego w europejskim kręgu kulturowym, „Homo Communicativus”, nr 2, s. 65-77.
  3. „Krzyżacy” po chińsku w Państwie Środka (2016), [dostęp: 15 listopada 2020], https://tinyurl.com/4mhec5bw.
  4. Li Yinan (2013), Literatura polska w Chinach: historia przekładów, „Azja – Pacyfik: Społeczeństwo – Polityka – Gospodarka”, t. 16, s. 132-157.
  5. Li Yinan (2016), Recepcja literatury polskiej w Chinach: teoria i dzieje, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2, s. 171-185.
  6. Religa Małgorzata (2020), Wstęp do wydania polskiego, w: Ding Chao, Song Binghui, Chiny i Europa Środkowo-Wschodnia. Historia kontaktów literackich [e-book; format PDF], red. nauk. Małgorzata Religa, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa, s. 14-23.
  7. Wu Yu, Zhang Shuo (2019), Arcydzieła literatury polskiej łącznikiem relacji Chiny – Polska, [dostęp: 15 listopada 2020], https://tinyurl.com/fdw8dhsp.
  8. Yi Lijun laureatką Transatlantyku 2012 (2012), [dostęp: 15 listopada 2020], https://tinyurl.com/5ckstyy2.