Ciało fortepianu – artykulacja doświadczenia cielesnego w korespondencji Fryderyka Chopina
PDF

Słowa kluczowe

Frédéric Chopin
physicality
body
physical subjectivity
tuberculosis
correspondence
music
romanticism

Jak cytować

Świtka, A. (2021). Ciało fortepianu – artykulacja doświadczenia cielesnego w korespondencji Fryderyka Chopina. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (41), 15–38. https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.41.2

Abstrakt

The article focuses on the presentation and analysis of selected excerpts from Frédéric Chopin’s letters from the 1824-1849 period that illustrate their author’s attitude towards physical experiences. In contrast to the “disembodied” reception of the artist that reproduces the “soul of the piano” metaphor, the article describes a broad representation of the composer’s texts on physical appearance, the role of the body in the performance act, living through illness and the oncoming death. The cross-sectional and chronologically ordered study presented in the article shows the evolution of the subject’s attitude towards his own body along the progress of his illness. It is at the same time an illustration of the style and imagery used by the author of the letters while describing specific aspects of physical experience.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.41.2
PDF

Bibliografia

Abriszewska Paulina (2018), Ciało w literaturze, literackie, literatury. Trzy studia o romantyzmie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Bieńczyk Marek (2001), Czarny człowiek. Krasiński wobec śmierci, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk.

Chopin Fryderyk (1955a), Korespondencja Fryderyka Chopina, t. 1, oprac. Bronisław Edward Sydow, red. Janusz Miketta, PIW, Warszawa. (Skrót: KS I).

Chopin Fryderyk (1955b), Korespondencja Fryderyka Chopina, t. 2, oprac. Bronisław Edward Sydow, red. Janusz Miketta, PIW, Warszawa. (Skrót: KS II).

Chopin Fryderyk (2009a), Album: Fragmenty z ALBUMU Fryderyka Chopina, w: Korespondencja Fryderyka Chopina, t. 1: 1816-1831, oprac. Zofia Helman, Zbigniew Skowron, Hanna Wróblewska-Straus, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. (Skrót: Album).

Chopin Fryderyk (2009b), Korespondencja Fryderyka Chopina, t. 1: 1816-1831, oprac. Zofia Helman, Zbigniew Skowron, Hanna Wróblewska-Straus, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. (Skrót: KFCh I).

Chopin Fryderyk (2017a), Korespondencja Fryderyka Chopina, t. 2, cz. 1: 1831-1838, oprac. Zofia Helman, Zbigniew Skowron, Hanna Wróblewska-Straus, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. (Skrót: KFCh II, I).

Chopin Fryderyk (2017b), Korespondencja Fryderyka Chopina, t. 2, cz. 2: 1838-1839, oprac. Zofia Helman, Zbigniew Skowron, Hanna Wróblewska-Straus, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. (Skrót: KFCh II, II).

Chopin Fryderyk (2021), Listy Chopina, [dostęp: 15 lutego 2021], https://chopin.nifc.pl/pl/chopin/list/265_do-wojciecha-grzymalyw-paryzu.

Czartkowski Adam, Jeżewska Zofia (2013), Fryderyk Chopin, red. Piotr Mysłakowski, Ewa Sławińska-Dahlig, PIW, NIFC, Warszawa.

Dziębowska Elżbieta, red. (2007), Encyklopedia muzyczna PWM, t. 10, PWM, Kraków.

Eigeldinger Jean-Jacques (2010), Chopin w oczach swoich uczniów, przeł. Zbigniew Skowron, Musica Iagellonica, Kraków.

Eigeldinger Jean-Jacques (2020), Dusza salonów paryskich 1830-1848, przeł. Zbigniew Skowron, NIFC, Warszawa.

Filar Dorota (2020), Noga jako bodziec dla zmysłów, [dostęp: 15 lutego 2020], https://tinyurl.com/s3yckesr.

Iwaszkiewicz Jarosław (2010), Dziedzictwo Chopina i szkice muzyczne, oprac. Radosław Romaniuk, PIW, Warszawa.

Krasiński Zygmunt (1973), Salon, przeł. Leopold Staff, w: tegoż, Dzieła literackie, t. 3, wybrał, notami i uwagami opatrzył Paweł Hertz, PIW, Warszawa.

Kuziak Michał (2015), Ciało – romantyzm, [dostęp: 15 lutego 2021], https://tinyurl.com/3r9m646r.

Linde Samuel Bogumił (1994), Słownik języka polskiego, t. 1, Gutenberg-Print, Warszawa.

Linde Samuel Bogumił (1995), Słownik języka polskiego, t. 4, Gutenberg-Print, Warszawa.

Liszt Franz (2011), Fryderyk Chopin, przeł. Maria Traczewska, PWM, Kraków.

Ładoń Monika (2012), Gruźlica: choroba – ciało – słowo, [dostęp: 15 lutego 2021], https://tinyurl.com/xy65bfry.

Przybylski Ryszard (2009), Cień jaskółki. Esej o myślach Chopina, Znak, Kraków.

Sand George (2009), Lukrecja Floriani, przeł. Zofia Jędrzejewska-Waszczuk, oprac. przekładu, przyp. i red. Joanna Strzelecka, NIFC, Warszawa.

Sielużycki Czesław (1999), Chopin geniusz cierpiący, Aula, Warszawa.

Skrodzki Eugeniusz (Wielisław) (1882a), Kilka wspomnień o Szopenie z mojej młodości, „Bluszcz”, nr 32 (28 lipca – 9 sierpnia), s. 249-250.

Skrodzki Eugeniusz (Wielisław) (1882b), Kilka wspomnień o Szopenie z mojej młodości, „Bluszcz”, nr 33 (4-16 sierpnia), s. 257-258.

Sontag Susan (2016), Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory, przeł. Jarosław Anders, Karakter, Kraków.

Witt Michał, Szklener Artur, Marchwica Wojciech, Dobosz Tadeusz (2018), Disease not genetic but infectious: multiple tuberculomas and fibrinous pericarditis as symptoms pathognomonic for tuberculosis of Frederic Chopin, „Journal of Applied Genetics”, nr 59, s. 471-473, https://doi.org/10.1007/s13353-018-0456-3.

Zamoyski Adam (2010), Chopin. Książę romantyków, przeł. Michał Ronikier, PIW, Warszawa.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.