Fryderyk Chopin i Łesia Ukrainka. Per me
PDF

Słowa kluczowe

Frédéric Chopin
Lesya Ukrainka (Larysa Petrivna Kosach)
Marche funèbre (Piano Sonata No. 2 in B-flat minor, Op. 35)
Чи пам’ятаєте, коли я говорила… (Do you remember when I said …) – Lesya Ukrainka’s cycle Осінні співи (Autumn songs)

Jak cytować

Trofymuk, M. (2021). Fryderyk Chopin i Łesia Ukrainka. Per me. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (41), 95–105. https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.41.6

Abstrakt

The key word of the essay is per me, as I present in it my own reminiscence from my childhood and youth, which was when I first came into contact with the works of two exceptional maestros: Frédéric Chopin and Lesya Ukrainka (the pen name of Larysa Kosach). Chopin created musical poetry, while Lesya – a rhythmic and melodic verbal poetry. The dialogue of the two authors sounds amazing, uncovering an optimistic apotheosis of survival and the trauma of loss – the states expressed in Chopin’s Marche funèbre and by Lesya Ukrainka in her poetry cycle devoted to this composition.The temporarily mature understanding of per me in both these creations also resulted from the trauma caused by the loss of close relatives (first, the grandad at a very young age) and hence became the drive for discovering the content of art and the means of expression characteristic to various branches of art.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.41.6
PDF

Bibliografia

Butycz Iwan (1971), Łesia Ukrajinka. Dokumjenty i materiali (1871-1970), Naukowa dumka, Kyjiv.

Cerkown’ak-Horodets’ka Olesja (2012), Fryderyk Chopin u tworczos’ci Lesi Ukrajinky, „Kyjiws’ki polonostyczni studiji”, t. 19, s. 201-205.

Łesia Ukrainka (1975-1979), Zibrannja tworiw u 12 tomach, t. 1-12, red. E.S. Szabliowskij (golowa), Naukova Dumka, Kyjiv.

SBB (2021), Memento z banalnym tryptykiem, [dostęp: 16 grudnia 2021], https://www.tekstowo.pl/piosenka,sbb,memento_z_banalnym_tryptykiem.html.

Zerow Mykoła (2003), Łesia Ukrajinka: krytyczno-biobibliograficznyj narys, w: tegoż, Ukraїnske pismenstwo, Osnowi, Kyjiv.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.