Pieśń ku niebiosom. Echa chopinowskie w twórczości Artura Oppmana

Main Article Content

Aleksandra Sikorska-Krystek
Jędrzej Krystek

Abstrakt

This article presents a cycle of lyrical works entitled Z motywów Chopina (From Chopin’s themes) by Artur Oppman, published in 1893 in the volume Pieśni (Songs). The shape of this cycle had been modified over the years. In 1908, the poet changed its title and expanded it with new works. This change testifies to the evolution of the creative concept and the set of ideas about the function of the composer’s work. Contrary to the opinion rooted in the tradition of research about the conventional approach to the impact of Chopin’s work presented in Oppman’s lyrical poetry, the authors of the article demonstrate a far-reaching originality of the discussed work, focusing their attention both on issues related to understanding the narrowly-defined poetological knowledge and on the problem of translating musical means of expression into the language of a literary work.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sikorska-Krystek, A., & Krystek, J. (2021). Pieśń ku niebiosom. Echa chopinowskie w twórczości Artura Oppmana. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (41), 227-245. https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.41.12
Dział
Chopin. Dźwięk przed słowem
Biogramy autorów

Aleksandra Sikorska-Krystek, Domaine Slavistique, Université de Fribourg

Aleksandra Sikorska-Krystek – absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorantka w Zakładzie Literatury Romantyzmu na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i na Uniwersytecie we Fryburgu. Autorka artykułów publikowanych w „Pamiętniku Literackim”. Przygotowuje pracę doktorską w ramach projektu Społem! / Ensemble! : L’interrelation entre la littérature et les sciences sociales en Pologne autour de 1900 et ses répercussions poświęconą wyobraźni społecznej Marii Konopnickiej. Dokumentalista i norwidolog.

Jędrzej Krystek, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jędrzej Krystek – doktorant w Zakładzie Literatury Romantyzmu na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Laureat Konkursu Stypendialnego Fundacji im. Anneliese
i Mieczysława Koćwin na rok 2020-2021. Autor artykułów publikowanych w „Pamiętniku Literackim”, „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej”, „Czasie Kultury”. Przygotowuje pracą doktorską na temat sprawy Makryny Mieczysławskiej. Interesuje się dziejami europejskiego nihilizmu i mistyką Juliusza Słowackiego. Dokumentalista, miłośnik twórczości Fiodora Dostojewskiego, Ernsta Jüngera i Wiesława Myśliwskiego. Od niedawna zafascynowany czytelnik litewskiej prozy.

Referencje

 1. Drogoszewski Aureli (1900), Literatura polska. Or-Ot (Artur Oppman), „Prawda”, nr 45, s. 540-541.
 2. Galle Henryk (1908), Artur Oppman (Or-Ot). Wybór poezji. Wydanie nowe, zmienione i powiększone, z portretem autora. Warszawa nakład Gebethnera i Wolffa, Kraków. G. Gebethner i Sp. 1908, 12-o, str. 299, „Biblioteka Warszawska”, t. 4, s. 595-596.
 3. Hejmej Andrzej (2020), Chopin w literaturze, [dostęp: 20 lutego 2020], https://tinyurl.com/f9ukbw79.
 4. Kozłowski Stanisław (1893), Or-Ot (Artur Oppman), „Pieśni”, „Gazeta Polska”, nr 274, s. 3.
 5. Oppman Artur (1898), Z motywów Chopina, „Życie”, nr 40/41, s. 521.
 6. Oppman Artur (Or-Ot) (1908), Wybór poezji. Wydanie nowe, zmienione i powiększone, Gebethner i Wolff, Warszawa–Kraków.
 7. Or-Ot [właśc. Artur Oppman] (1890), Preludium, inc. ***[Szopenowska piosnka płynie…], „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne”, nr 340, s. 162.
 8. Or-Ot [właśc. Artur Oppman] (1892), Walc, „Myśl”, nr 22, s. 187.
 9. Or-Ot [właśc. Artur Oppman] (1894), Pieśni, Paprocki i Spółka, Warszawa.
 10. Or-Ot [właśc. Artur Oppman] (1900), Wybór poezji, Gebethner i Wolff, Warszawa.
 11. Or-Ot [właśc. Artur Oppman] (1914), Monologi, Gebethner i Wolff, Warszawa.
 12. Tarnowski Stanisław (1892), Chopin i Grottger. Dwa szkice, Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej, Kraków.