„Tylko zdechlaki nie lubią żuru”. Studium męskiej przemocy w „Gnoju” Wojciecha Kuczoka
PDF

Słowa kluczowe

masculinity
violence
hegemony
family
father
son
patriarchy

Jak cytować

Górecki, P. (2023). „Tylko zdechlaki nie lubią żuru”. Studium męskiej przemocy w „Gnoju” Wojciecha Kuczoka. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (43), 111–130. https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.43.9

Abstrakt

The article offers an analysis of Wojciech Kuczok’s renowned novel Gnój (Muck) from the perspective of studies on masculinity. It focuses on how hegemonic masculinity (a term popularized by the Australian researcher Raewyn Connell), represented in the novel by the protagonist’s father, functions, and on the forms of expressing a type of masculinity that the father does not accept, namely weakness, lameness and no aptitude for hypermasculinity, depicted in the protagonist.

The article also analyses the narration and building the linguistic image of the world presented in the novel, the main manner of expressing masculinity by the father and the way he reinforces his hegemonic status.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.43.9
PDF

Bibliografia

Anderson Eric (2015), Teoria męskości inkluzywnej, przeł. Piotr Sobolczyk, „Teksty Drugie” nr 2, s. 431–444.

Buryła Sławomir (2015), Męski faszyzm, „Teksty Drugie”, nr 2, s. 142–165.

Chylewska-Barakat Lidia (2002a), Agresja a psychologiczne aspekty płci w perspektywie rozwojowej, w: Interdyscyplinarne studia nad płcią. Od polaryzacji płciowej ku depolaryzacji rodzajowej, red. Aleksandra Hulewska, Aleksandra Jasielska, Michał Ziarko, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, s. 49–66.

Chylewska-Barakat Lidia (2002b), Przemoc i agresja małżeńska w kontekście ról i stereotypów płci, w: Interdyscyplinarne studia nad płcią. Od polaryzacji płciowej ku depolaryzacji rodzajowej, red. Aleksandra Hulewska, Aleksandra Jasielska, Michał Ziarko, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, s. 83–93.

Connell Raewyn (2006), Gender and Power. Society, the Person and Sexual Politics, Stanford University Press, Stanford.

Connell Raewyn (2013), Socjologia płci. Płeć w ujęciu globalnym, przeł. Olga Siara, PWN, Warszawa.

David Deborah Sarah, Brannon Robert, red. (1976), The Forty-Nine Percent Majority. The Male Sex Role, Addison-Wesaley Publishing Company, Massachusetts.

Gan-Krzywoszyńska Katarzyna, Leśniewski Piotr (2013), On Reyes Mate’s Theory Of The Victim. Meta-Ethical Sketches on Injustice, „Ethics in Progress”, vol. 4, z. 2, s. 63–77, https://doi.org/10.14746/eip.2013.2.6.

Irving Howard (2009), Haydn and the Consequences of Presumed Effeminacy, w: Masculinity and Western Musical Practice, red. Kirsten Gibson, Ian D. Biddle, Ashgate, Farnham, s. 95–112, https://doi.org/10.4324/9781315091419-7.

Kuczok Wojciech (2005), Gnój, W. A. B., Warszawa.

Lekszycki Paweł (2003), Kuczoka zniewalająca satyra na rzekomą „normalność”, „Studium”, nr 3/4, s. 242–245.

Morawiec Arkadiusz (2003), Powieść antyedukacyjna albo „Gnój”, „Dekada Literacka”, nr 7/8, s. 58–62.

Morrow Mary Sue (1997), German Music Criticism in the Late Eighteenth Century. Aesthetic Issues in Instrumental Music, Cambridge University Press, Cambridge, https://doi.org/10.1017/CBO9780511549427.

Nadana-Sokołowska Katarzyna (2013), Kobiety w prozie mężczyzn okresu transformacji, w: Gry o tożsamość w czasach wielkiej zmiany, red. Andrzej Werner, Tomasz Żukowski, IBL PAN, Warszawa, s. 178–197.

Nęcka Agnieszka (2014), Między Erosem i Tanatosem. O twórczości Wojciecha Kuczoka, w: Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych, cz. 1, red. Agnieszka Nęcka, Dariusz Nowacki, Jolanta Pasterska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 167–197.

Sowa Jan (2010), Bezsilność przedstawiona, w: Literatura polska 1989–2009. Przewodnik, red. Piotr Marecki, Korporacja Ha!art, Kraków, s. 221–227.

Stokfiszewski Igor (2010), Fikcje, w: Literatura polska 1989–2009. Przewodnik, red. Piotr Marecki, Korporacja Ha!art, Kraków, s. 359–374.