Wstęp
PDF

Jak cytować

Ratajczak, W. (2016). Wstęp. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (27), 7–18. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/6572
PDF

Bibliografia

Adamczyk Zdzisław Jerzy (b.r.), Uwagi wydawcy, w: Stefan Żeromski, Pisma raperswilskie. Wspomnienia i sylwety, oprac. Zdzisław Jerzy Adamczyk, Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce–Warszawa.

Adamczyk Zdzisław Jerzy (b.r.), Wstęp, w: Stefan Żeromski, Pisma raperswilskie. Wspomnienia i sylwety, oprac. Zdzisław Jerzy Adamczyk, Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce–Warszawa, s. 5-29.

Gruchała Wojciech (2015),Kiedy przestaliśmy czytać Żeromskiego?, „Arcana”, nr 5 (125), s. 18-30.

Jaworska Elżbieta (b.r.), Uwagi wydawcy, w: Stefan Żeromski, Dzieje grzechu, t. 2, oprac. Elżbieta Jaworska, Kielce–Warszawa, s. 265-307.

Kowalczykowa Alina (2013), Żeromski w niepodległej. Szkice, Warszawa.

Rosiński Piotr (2010), Żeromski jako muzealnik, „Quart”, nr 1 (15), s. 43-55.

Snopek Jerzy (2005), Posłowie, w: Stefan Żeromski, Pisma konstancińskie, wybrał, opracował i posłowiem opatrzył Jerzy Snopek, Studio Emka, Warszawa.

Utkowska Beata (b.r.), Uwagi wydawcy, w: Stefan Żeromski, Walka z szatanem, t. 1: Nawracanie Judasza, oprac. Beata Utkowska, Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce–Warszawa, s. 319-380.

Utkowska Beata (b.r.), Uwagi wydawcy, w: Stefan Żeromski, Walka z szatanem, t. 2: Zamieć, oprac. Beata Utkowska, Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce–Warszawa, s. 241-284.

Utkowska Beata (b.r.c), Uwagi wydawcy, w: Stefan Żeromski, Walka z szatanem, t. 3: Charitas, oprac. Beata Utkowska, Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce–Warszawa, s. 265-300.

Żeromska Monika (2007), Wspomnienia, Czytelnik, Warszawa.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.