Anna versus Xenia. Pułapki biograficznej lektury Zamieci Stefana Żeromskiego

Main Article Content

Beata Utkowska

Abstrakt

An attempt is undertaken in this paper to demonstrate what traps are inherent in a biographical reading of Stefan Żeromski’s Zamieć (Blizzard). The author traces relations between Anna Zawadzka (the writer’s partner) and Xenia Granowska (the novel’s protagonist) and reconstructs the background to the text. The analysis implies it would be far safer to treat Zamieć as a broadly-defined autobiographical novel than to build straightforward parallels between Anna and Xenia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Utkowska, B. (2016). Anna versus Xenia. Pułapki biograficznej lektury Zamieci Stefana Żeromskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (27), 21-36. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.27.1
Dział
Żeromski niepokojący
Biogram autora

Beata Utkowska, Instytut Filologii Polskiej. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

profesor nadzwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierownik Zakładu Historii Literatury do 1918 r. Zajmuje się historią literatury Młodej Polski i edytorstwem. Autorka książki Poza powieścią. Małe formy epickie Reymonta (2004), opracowania edytorskiego Władysław Stanisław Reymont, Dziennik nieciągły. 1887-1924 (2009) i wydania krytycznego trylogii Walka z szatanem Stefana Żeromskiego (2014-2016) w ramach jego Pism ebranych. Publikowała między innymi w „Pamiętniku Literackim”, „Ruchu Literackim”, „Aktach Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu”.

Referencje

 1. Adamczyk Zdzisław Jerzy (2013), Spotkanie w domu schadzek (niepublikowany fragment powieści „Zamieć”), „Twórczość”, nr 4, s. 87-95.
 2. BN rpk. akc 13 665/4-6.
 3. Czermińska Małgorzata (2005), Autor – podmiot – osoba. Fikcjonalność i niefikcjonalność, w: Polonistyka w przebudowie: literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja. Zjazd Polonistów, Kraków 22-25 września 2004, t. 1, red. Małgorzata Czermińska i in., Universitas, Kraków, s. 211-223.
 4. Kowalczykowa Alina (2013), Życie prywatne. Anna, w: tejże, Żeromski w niepodległej. Szkice, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa, s. 35-79.
 5. Mortkowiczówna Hanna (1932), Dramatyczne dzieje rękopisu, „Wiadomości Literackie”, nr 25, s. 2-3.
 6. Mortkowicz-Olczakowa Hanna (1959), Wspomnienie o Stefanie Żeromskim, w: tejże, Bunt wspomnień, PIW, Warszawa, s. 9-44.
 7. Mortkowicz-Olczakowa Hanna (1964), O Stefanie Żeromskim. Ze wspomnień i dokumentów, PIW, Warszawa. „Myśl Polska” (1916), z. 1.
 8. Utkowska Beata (2014), Uwagi wydawcy, w: Stefan Żeromski, Pisma zebrane, red. Zbigniew Goliński, t. 16, Walka z szatanem, t. 1, Nawracanie Judasza, red. Zdzisław Jerzy Adamczyk, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa, s. 319-380.
 9. Utkowska Beata (2015), „Poskreślać, opuścić, nie drukować…” Autocenzura „Zamieci” Stefana Żeromskiego, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie”, nr 1 (8), s. 39-48.
 10. Utkowska Beata (2015), Uwagi wydawcy, w: Stefan Żeromski, Pisma zebrane, red. Zbigniew Goliński, t. 17, Walka z szatanem, t. 2, Zamieć, red. Zdzisław Jerzy Adamczyk, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa, s. 241-284.
 11. Żeromski Stefan (1916), Walka z szatanem. Zamieć. Powieść, Towarzystwo Wydawnicze, Warszawa–Kraków.
 12. Żeromski Stefan (1916), Zamieć, „Myśl Polska”, z. 2, s. 133-142.
 13. Żeromski Stefan (1916), Zamieć, „Myśl Polska”, z. 3, s. 204-215.
 14. Żeromski Stefan (1916), Zamieć, „Myśl Polska”, z. 4, s. 49-59.
 15. Żeromski Stefan (1916), Zamieć, „Myśl Polska”, z. 5, s. 108-119.
 16. Żeromski Stefan (2008), Pisma zebrane, red. Zbigniew Goliński, t. 38: Listy 1913-1918, oprac. Zdzisław Jerzy Adamczyk, Czytelnik, Warszawa.