Chopinowski impuls. Dzienniki Stefana Żeromskiego wobec twórczości Fryderyka Chopina
PDF

Słowa kluczowe

Stefan Żeromski
Fryderyk Chopin
Diaries
modernism
music
nervousness
synthesis of arts

Jak cytować

Karpińska, K. (2016). Chopinowski impuls. Dzienniki Stefana Żeromskiego wobec twórczości Fryderyka Chopina. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (27), 87–101. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.27.4

Abstrakt

The article Chopin’s impulse. Stefan Żeromski’s „Diaries” versus Fryderyk Chopin’s output shows writer’s fascination for Fryderyk Chopin and his work. The main emphasis is put on the strength of influence of particular elements of composition on the neurotic system of Stefan Żeromski. Besides, it touches upon the synthesis of arts which the artist often referred to in his Diaries.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.27.4
PDF

Bibliografia

Araszkiewicz Feliks (1957), Dzieła i twórcy: studia i szkice, Pax, Warszawa.

Daniłowicz-Strzelbicki Kazimierz (1899), Fryderyk Chopin (w 50-lecie śmierci), „Wędrowiec”, nr 41, s. 805.

Dziadek Magdalena (2002), Polska krytyka muzyczna w latach 1890-1914. Koncepcje i zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Jellenta Cezary (1912), Grający szczyt. Studia syntetyczno-krytyczne, Wydawnictwo S. A. Krzyżanowski, Kraków.

Okulicz-Kozaryn Radosław (2013), Gra nerwów. Chopin w epoce psychicznego rozstroju, w: tegoż, Rok 1894 oraz inne szkice o Młodej Polsce, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 17-31.

Podraza-Kwiatkowska Maria (1885), Somnambulicy – dekadenci – herosi. Studia i eseje o literaturze Młodej Polski, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Przybyszewski Stanisław (1966), Wybór pism, oprac. Roman Taborski, Ossolineum, Wrocław.

Świętochowski Aleksander (1885), „Prawda”, nr 26, s. 306.

Tarnowski Stanisław (1892), Chopin i Grottger. Dwa szkice, Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej, Kraków.

Tomaszewski Mieczysław (1998), Chopin – człowiek, dzieło, rezonans, Wydawnictwo Podsiedlik-Raniowski i Spółka, Poznań.

„Tygodnik Ilustrowany” (1888), nr 270.

Woronow Ilona (2008), Romantyczna idea korespondencji sztuk. Stendhal, Hoffmann, Baudelaire, Norwid, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Żeromski Stefan (1953), Dzienniki, t. 1: 1882-1886, Czytelnik, Warszawa.

Żeromski Stefan (1954), Dzienniki, t. 2: 1886-1887, przypisy i opracowanie Jerzy Kądziela, Czytelnik, Warszawa.

Żeromski Stefan (1956), Dzienniki, t. 3: 1888-1891, do druku przygotował i przypisami opatrzył Jerzy Kądziela, Czytelnik, Warszawa.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.