Zwolennik Bourgeta. Stefan Żeromski i psychologia powieści
PDF

Słowa kluczowe

psychological novel
French novel
writing techniques
intimate writings
experience
love and career plots

Jak cytować

Jauksz, M. (2016). Zwolennik Bourgeta. Stefan Żeromski i psychologia powieści. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (27), 103–116. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.27.5

Abstrakt

The article presents young Żeromski’s fascination with the writings of Paul Bourget. Basing on the Polish writer’s journal entries concerned with Une crime d’amour and Mensonges one can trace an ambivalent attitude towards those psychological novels developed in the late 1880s. By young Żeromski’s standards Bourget falls behind other masters of prose he admires at the time, namely Turgenev and Dostoyevsky. Still, despite Bourget’s didacticism, the aspiring youth cannot refrain from fascination for the descriptions of characters, whose emotions so often so clearly mirror his own. There are at least a few plots (an aspiring writer’s ambitions in the great world, the memory of a love lost etc.) which could have caught Żeromski’s attention as valid attempts to capture experiences known to him as well. It is therefore the identification process that stands in the way of condemning the moralistic ambitions of Bourget and allows the French writer’s works to remain an important point of reference for the Polish witer’s upcoming writing endeavors.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.27.5
PDF

Bibliografia

Bourget Paul (1886), Un crime d’amour, Alphonse Lemerre, Paris.

Hutnikiewicz Artur (2000), Żeromski, wyd. 2, PWN, Warszawa.

Ochorowicz Julian (1876), Z dziennika psychologa. Wrażenia, uwagi i spostrzeżenia w ciągu dziesięciu lat spisane, W. Dębski, Warszawa.

Rodak Paweł (2011), Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku (Żeromski, Nałkowska, Dąbrowska, Gombrowicz, Herling-Grudziński), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Wyka Kazimierz (1987), Młoda Polska, t. I: Modernizm polski, wyd. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Żeromski Stefan (1908), Dzieje grzechu, t. I, G. Gebethner i Spółka, Warszawa.

Żeromski Stefan (1953), Dzienniki, t. 1: 1882-1886, Czytelnik, Warszawa.

Żeromski Stefan (1956), Dzienniki, t. 3: 1888-1891, do druku przygotował i przypisami opatrzył Jerzy Kądziela, Czytelnik, Warszawa.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.