Stefan Żeromski. Tożsamości, poetyki, style odbioru
PDF

Słowa kluczowe

Stefan Żeromski
reception
works

Jak cytować

Sobieraj, T. (2016). Stefan Żeromski. Tożsamości, poetyki, style odbioru. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (27), 275–282. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.27.13

Abstrakt

This article is a review of the collective monograph Stefan Żeromski. Kim był? Kim jest? edited by Zdzisław Jerzy Adamczyk. The book contains thirty essays written by experts in their respective fields. Both Stefan Żeromski’s views and many aspects of his writings were here thoroughly examined. It is said that Żeromski, one of the most influential Polish writers at the end of the nineteenth and at the beginning of the twentieth century, strongly affected Polish culture. The contributors of the book undoubtedly proved the thesis.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.27.13
PDF

Bibliografia

Adamczyk Zdzisław Jerzy, red. (2015), Stefan Żeromski. Kim był? Kim jest? Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej Kielce 2-4 października 2014 r., słowo wstępne Andrzej Dąbrowski, panel konferencyjny i wypowiedzi panelowe zredagowała Grażyna Borkowska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, Kielce.

Gabryś-Sławińska Monika, Olszewska Maria Jolanta (2015), Żeromski i inni, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Janicka Anna, Iwona E. Rusek, Czerwiński Grzegorz, red. (2014-2015), Żeromski. Piękno i wolność. Studia, idea i układ tomu Jarosław Ławski, Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego, Białystok–Rapperswil.

Olszewska Maria Jolanta (2015), Stefan Żeromski. Spotkania, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.