Wstęp
PDF

Jak cytować

Czyżak, A. (2017). Wstęp. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (30), 9–15. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/9576
PDF

Bibliografia

Bolecki Włodzimierz, Tomasik Wojciech, red. (1995), Poetyka bez granic, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa.

Culler Jonathan (1998), Teoria literatury. Bardzo krótkie wprowadzenie, przeł. Maria Bassaj, Prószyński i S-ka, Warszawa.

Gajewska Agnieszka, Mizerkiewicz Tadeusz, red. (2006), Ćwiczenia z poetyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Korwin-Piotrowska Dorota (2011), Poetyka. Przewodnik po świecie tekstów, Wydawnictwo UJ, Kraków.

Łebkowska Anna (2012), Somatopoetyka, w: Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyk, interpretacje, red. Teresa Walas, Ryszard Nycz, Universitas, Kraków.

Nycz Ryszard (2010), Tekstowe doświadczenia, „Teksty Drugie”, nr 1/2.

Nycz Ryszard (2015), Humanistyka wczoraj i dziś (w wielkim skrócie i nie bez uproszczeń), w: Kultura afektu – afekty w kulturze. Humanistyka po zwrocie afektywnym, red. Ryszard Nycz, Anna Łebkowska, Agnieszka Dauksza, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa.

Sławek Tadeusz (2013), Mapa domu, w: Oikologia. Nauka o domu, red. Tadeusz Sławek, Aleksandra Kunce, Zbigniew Kadłubek, Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice.

Wolfe Cary (2013), Animal studies, dyscyplinarność i post(humanizm), przeł. Karolina Krasuska, „Teksty Drugie”, nr 1/2.