Wstęp
PDF

Jak cytować

Czyżak, A. (2017). Wstęp. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (30), 9–15. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/9576
PDF

Bibliografia

Bolecki Włodzimierz, Tomasik Wojciech, red. (1995), Poetyka bez granic, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa.

Culler Jonathan (1998), Teoria literatury. Bardzo krótkie wprowadzenie, przeł. Maria Bassaj, Prószyński i S-ka, Warszawa.

Gajewska Agnieszka, Mizerkiewicz Tadeusz, red. (2006), Ćwiczenia z poetyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Korwin-Piotrowska Dorota (2011), Poetyka. Przewodnik po świecie tekstów, Wydawnictwo UJ, Kraków.

Łebkowska Anna (2012), Somatopoetyka, w: Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyk, interpretacje, red. Teresa Walas, Ryszard Nycz, Universitas, Kraków.

Nycz Ryszard (2010), Tekstowe doświadczenia, „Teksty Drugie”, nr 1/2.

Nycz Ryszard (2015), Humanistyka wczoraj i dziś (w wielkim skrócie i nie bez uproszczeń), w: Kultura afektu – afekty w kulturze. Humanistyka po zwrocie afektywnym, red. Ryszard Nycz, Anna Łebkowska, Agnieszka Dauksza, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa.

Sławek Tadeusz (2013), Mapa domu, w: Oikologia. Nauka o domu, red. Tadeusz Sławek, Aleksandra Kunce, Zbigniew Kadłubek, Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice.

Wolfe Cary (2013), Animal studies, dyscyplinarność i post(humanizm), przeł. Karolina Krasuska, „Teksty Drugie”, nr 1/2.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.