Pressto.

Nagłowek strony

Nr 30 (2017)

Niepoetyka. Dlaczego nie?

Spis treści

Od redakcji

Wstęp PDF
Agnieszka Czyżak 9-15

Niepoetyka. Dlaczego nie?

Nie-poetyka, czyli w stronę paratopiczności PDF
Marek Zaleski 19-27
O sztuce „nieczystej”, różnie rozumianych obrazach i konkurencyjnych modelach ich interpretacji PDF
Agata Stankowska 29-54
Poetyka zamieszkiwania PDF
Elżbieta Konończuk 55-65
Regiopoetyka? Wstępne uwagi na temat nowego projektu PDF
Małgorzata Mikołajczak 67-87
Poetyki i lektury momentalne. Między materią a metafizyką, czyli o paronomazji na przykładzie poezji kobiet PDF
Joanna Grądziel-Wójcik 89-105
Wprowadzenie do post-koiné: nieantropocentryczne języki poezji PDF
Anita Jarzyna 107-139
Poza metaforą – autyzm jako impas hermeneutyczny w powieści postkolonialnej PDF
Dorota Kołodziejczyk 141-167
Interpretacje po końcu świata PDF
Dariusz Śnieżko 169-183
Czytanie jako działanie, dzieło jako zdarzenie. Czy możliwa jest poetyka literatury interaktywnej? PDF
Elżbieta Winiecka 185-218

Próby

Odra – rzeka ekoparadygmatyczna PDF
Anna Barcz 221-235
Zbrodnia inkorporowana. O konwencji „paranoicznego gotyku” w Zbrodni z premedytacją Witolda Gombrowicza PDF
Błażej Warkocki 237-258
Chroboty, echa, oho! Słuch i inne zmysły w poezji Mirona Białoszewskiego PDF
Aldona Kopkiewicz 259-275
Gra w baśnie. O relacji baśni i gier wideo PDF
Agnieszka Polachowska 277-295

Konfrontacje

Widmo. Instrukcja obsługi (pierwsze uruchomienie) PDF
Krzysztof Hoffmann 299-312
Satyra jako wyzwanie dla interpretatora
Elżbieta Sidoruk 313-323
Gotycyzm/gotycyzmy – rekwizyty i metamorfozy PDF
Agnieszka Izdebska 325-338

Transfer

Iconology, visual culture and media aestetics PDF
William John Thomas Mitchell 341-364

Lektury

Apologia poetyki PDF
Jerzy Madejski 367-384
Eseiści kondycji żydowskiej – po Zagładzie: Maurice Blanchot i Bogdan Dawid Wojdowski PDF
Katarzyna Kuczyńska-Koschany 385-399
„Staroświeccy mieszczanie”. Intymistyka Michała Głowińskiego w perspektywie kulturowej PDF
Małgorzata Okupnik 401-417


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo