Interpretacje po końcu świata
PDF

Słowa kluczowe

medieval and early modern literature
methodology of literary studies
interpretation
empathy
affect
poetology of insight

Jak cytować

Śnieżko, D. (2017). Interpretacje po końcu świata. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (30), 169–183. https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.30.8

Abstrakt

The topic of the article is an analysis of the positions of today’s interpretations of the old Polish literature. Firstly, the position of the interpreter was examinated in the context of the methodological map of medieval, Renaisssance and Baroque studies in Poland. Secondly, it is about the chronological location of the interpreter, generally beyond the horizon of medieval and early modern authors’ expectations toward future readers, that was limited by the eschatological perspective (near the end of the world). The issues of empathic references and affective reactions have also been raised, which are considered here as a stimulating experience of “recognizing continuity” between the ancient and present epochs. At last, the article presents the justification for the interpretative practice that could be called “the poetology of insight” – in reference to the remarks by Roland Barthes and Hans Ulrich Gumbrecht.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.30.8
PDF

Finansowanie

Tekst został przygotowany w ramach projektu NPRH 11H 13 03 02 82.

Bibliografia

Barthes Roland (2008), Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. Jacek Trznadel, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.

Bem Piotr (2016), Dlaczego polskie edytorstwo naukowe nie istnieje? „Teksty Drugie”, nr 1; s. 151-167.

Bielski Marcin (1564), Kronika, to jest historyja świata […], Mateusz Siebeneicher, Kraków.

Cieński Marcin (2015), Historia literatury Pierwszej Rzeczypospolitej jako (nieunikniona?) Hybryda. O możliwych nowoczesnych metodach postępowania historyka literatury dawnej, w: Kulturowa historia literatury, red. Anna Łebkowska, Włodzimierz Bolecki, Instytut Badań Literackich Wydawnictwo, Warszawa, s. 125-132.

Cybulska-Bohuszewicz Ewa (2010), „On utwierdził na wieki niebo niestanowne”. Chrześcijańska wizja kosmosu w poezji polskiej (od połowy XVI do połowy XVIII w.), IBN PAN, Warszawa.

Czechowicz Agnieszka (2008), Uwagi o przymusach metodologicznych w badaniach literatury staropolskiej, „Roczniki Humanistyczne” LVI, 2008, z. 1, s. 7-16.

Domańska Ewa (2005), Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Eco Umberto oraz Richard Rorty, Jonathan Culler, Christine Brooke-Rose (1996), Interpretacja i nadinterpretacja, red. Stefan Collini, przeł. Tomasz Bieroń, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Febvre Lucien, Martin Henri-Jean (2014), Narodziny książki, przeł. Anna Kocot, Maria Wodzyńska-Walicka, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Gumbrecht Hans Ulrich (1985), History of Literature, Fragment or Vanished Totality?, transl. Peter Heath, „New Literary History” Vol. 16, No. 3, s. 467-479.

Gumbrecht Hans Ulrich (2008), Shall We Continue Writing Histories of Literature? „New Literary History” Vol. 39, No. 3, s. 519-532.

Kłosiński Krzysztof (2015), „O roku ów”. Rokowania historii literatury, w: Kulturowa historia literatury, red. Anna Łebkowska, Włodzimierz Bolecki, Instytut Badań Literackich Wydawnictwo, Warszawa, s. 253-268.

Koselleck Reinhart (2001), Semantyka historyczna, wybór i oprac. Hubert Orłowski, przeł. Wojciech Kunicki, Wydawnictwo Poznańskie.

Koselleck Reinhart (2012), Warstwy czasu. Studia z metahistorii, przeł. Krystyna Krzemieniowa, Jarosław Merecki, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Łebkowska Anna (2008), Empatia. O literackich narracjach przełomu XX i XXI wieku, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków.

Łebkowska Anna (2015), Przyszłość literatury wpisana w jej historię (wiek XX i czasy współczesne), w: Kulturowa historia literatury, red. Anna Łebkowska, Włodzimierz Bolecki, Instytut Badań Literackich Wydawnictwo, Warszawa, s. 31-52.

Maria Delaperrière (2015), Miejsca pamięci czy pamięć miejsc? Kilka refleksji na temat uobecniania przeszłości w literaturze współczesnej, w: Kulturowa historia literatury, red. Anna Łebkowska, Włodzimierz Bolecki, Instytut Badań Literackich Wydawnictwo, Warszawa, s. 161-172.

Michalski Maciej (2015), Historia literatury a historia filozofii – kilka zbliżeń z kulturowej perspektywy, w: Kulturowa historia literatury, red. Anna Łebkowska, Włodzimierz Bolecki, Instytut Badań Literackich Wydawnictwo, Warszawa, s. 473-486.

Rodak Paweł (2009), Pismo, książka, lektura. Rozmowy: Le Goff, Chartier, Hébrard, Fabre, Lejeune, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.