Poetyka zamieszkiwania
PDF

Słowa kluczowe

poetics of dwelling
geopoetics
experience of space
Kenneth White
Michel Deguy

Jak cytować

Konończuk, E. (2017). Poetyka zamieszkiwania. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (30), 55–65. https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.30.3

Abstrakt

The author of the article attempts at defining the “poetics of dwelling” understood as a form of practicing a place, which a human is responsible for. Dwelling, the main problem of geopoetics according to the author, is analysed including the following discourses: literary, geographical, and architectural.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.30.3
PDF

Bibliografia

Bernstein-Jacques Paola (2008), Éloqe des errants. L`art d`habiter la ville, w: L`habiter dans sa poétique première. Actes du colloque de Cerisy-la-Salle, sous la direction de Augustin Berque, Alessia de Biase, Philippe Bonnin, Éditions Donner Lieu, Paris [Francja].

Burzyńska Anna (1995), Poetyka po strukturalizmie, w: Poetyka bez granic, red. Włodzimierz Bolecki i Wojciech Tomasik, Wydawnictwo IBN PAN, Warszawa.

Certeau Michel de (2008), Wynaleźć codzienność: sztuki działania, przeł. Katarzyna Thiel-Jańczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Collot Michel (2008), De la géopoétique, w: L`habiter dans sa poétique première. Actes du colloque de Cerisy-la-Salle, sous la direction de Augustin Berque, Alessia de Biase, Philippe Bonnin, Éditions Donner Lieu, Paris [Francja].

Collot Michel (2014), Pour une géographie littéraire, Éditions Corti, Paris [Francja].

Daudet Alfons (1991), Listy z mojego młyna, przeł. Roman Kołoniecki, Ossolineum, Wrocław.

Donner lieu au monde. La poétique de l’habiter. Actes du colloque de Cerisy-la-Salle (2012), sous la direction de Augustin Berque, Alessia de Biase, Philippe Bonnin, Éditions Dinner Lieu, Paris [Francja].

Heidegger Martin (1977), Budować, mieszkać, myśleć, przeł. Krzysztof Michalski, Czytelnik, Warszawa.

Konończuk Elżbieta (2011), O poetyckim zamieszkiwaniu świata według

Kennetha White’a, „Białostockie Studia Literaturoznawcze”, nr 2.

Konończuk Elżbieta (2015), Poetyka przestrzeni geograficznej według Kennetha White’a, „Białostockie Studia Literaturoznawcze”, nr 6.

Loubes Jean-Paul (2008), Géopoétique et architecture située, w: L`habiter dans sa poétique première. Actes du colloque de Cerisy-la-Salle, sous la direction de Augustin Berque, Alessia de Biase, Philippe Bonnin, Éditions Donner Lieu, Paris [Francja].

Nycz Ryszard (2012), Kulturowa Teoria Literatury – wyjaśnienia i propozycje, w: tegoż, Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa.

Podbielski Henryk (1988) Wstęp tłumacza, w: Arystoteles, Retoryka. Poetyka, przeł. Henryk Podbielski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Podbielski Henryk (1989), Wstęp, w: Arystoteles, Poetyka, przeł. i oprac. Henryk Podbielski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Rybicka Elżbieta (2014), Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Universitas, Kraków.

Sansot Pierre (1971), Poétique de la ville, Klincksieck, Paris [Francja].

White Kenneth (2011), Zarys geopoetyki, przeł. Agata Czarnacka „Białostockie Studia Literaturoznawcze”, nr 2.