Eseiści kondycji żydowskiej – po Zagładzie: Maurice Blanchot i Bogdan Dawid Wojdowski
PDF

Słowa kluczowe

essay
Jewish situation
Holocaust
Wojdowski Bogdan Dawid
Blanchot Maurice

Jak cytować

Kuczyńska-Koschany, K. (2017). Eseiści kondycji żydowskiej – po Zagładzie: Maurice Blanchot i Bogdan Dawid Wojdowski. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (30), 385–399. https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.30.19

Abstrakt

The main object of the author’s reflection is the Jewish situation after the Holocaust expressed in the genre of literary essay. The thoughts of Maurice Blanchot and Bogdan Dawid Wojdowski – both prominent essayists – are taken into consideration as an example. Whereas the French writer’s reflections on the Jewish situation are part of his observations about the category of infinity, the Polish essayist’s realizations are intermingled with his own tragic fate as a Jew. Blanchot and Wojdowski wrote after the Holocaust, which is an unique turning point in history for the Jews and their diaspora as well as for the Mediterranean culture.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.30.19
PDF

Bibliografia

Blanchot Maurice (1971), L’Entretien infini, Gallimard, Paris [Francja].

Blanchot Maurice (1996), Niezniszczalne. Być Żydem, przeł. Wanda Błońska, „Literatura na Świecie”, nr 10, s. 59-68.

Blanchot Maurice (2009), Tomasz Mroczny. Szaleństwo dnia, przeł. Anna Wasilewska, Andrzej Sosnowski. Biuro Literackie, Wrocław.

Buryła Sławomir (2016), Wokół Zagłady. Szkice o literaturze Holokaustu, Universitas, Kraków.

Engelking Barbara (2001), Zagłada i pamięć. Doświadczenie Holocaustu i jego konsekwencje opisane na podstawie relacji autobiograficznych, IFiS PAN, Warszawa.

Girard Réné (1992), Dawna droga, którą kroczyli ludzie niegodziwi, przeł. Mirosława Goszczyńska, Spacja, Warszawa.

Hilsbecher Walter (1972), Esej o eseju, w tegoż: Tragizm, absurd i paradoks. Eseje, wstęp Stefan Lichański, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Loba Mirosław (1994), Francuska szkoła pisania eseju, „Polonistyka” nr 2,

s. 91-95.

Między gettem a Masadą (1998), „Midrasz”, kwiecień [numer tematyczny, poświęcony Bogdanowi Wojdowskiemu].

Marek Aureliusz (2011), Rozmyślania (do samego siebie), przeł. z języka greckiego, wstęp i komentarz Krzysztof Łapiński. Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa.

Molisak Alina (2004), Judaizm jako los. Rzecz o Bogdanie Wojdowskim, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa.

Sartre Jean-Paul (1992), Rozważania o kwestii żydowskiej, z francuskiego przeł. i przedmowę napisał Jerzy Lisowski, Futura Press, Łódź.

Szczepan-Wojnarska Anna M. (2011), Judaizm jako los Żyda polskiego pochodzenia – Bogdana Wojdowskiego, w: Literatura polsko-żydowska. Studia i szkice, pod red. Eugenii Prokop-Janiec i Sławomira J. Żurka, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 211-220.

Wein Viola (1996), Mezalians. Olsztyn.

Wojdowski Bogdan (1987), Stary doktor, w: tegoż, Krzywe drogi, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, s. 112-173.

Wojdowski Bogdan (1991), List otwarty do pisarzy pokolenia Shoah, „Masada”, jesień, s. 7-17.

Wojdowski Bogdan (1993), Judaizm jako los, „Puls”, nr 3 (maj – czerwiec), s. 61-78.

Wojdowski Bogdan (1997), Oszukuj, ale żyj! Z dzienników Bogdana Wojdowskiego, „Midrasz”.

Zaworska Helena (1997), Pozorne ocalenie, „Midrasz”, maj, s. 54-56.