Regiopoetyka? Wstępne uwagi na temat nowego projektu
PDF

Słowa kluczowe

literary regionalism
new regionalism in literary studies
tradition
methods and orientations of literary regionalism
cultural studies
poetics
regiopoetics

Jak cytować

Mikołajczak, M. (2017). Regiopoetyka? Wstępne uwagi na temat nowego projektu. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (30), 67–87. https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.30.4

Abstrakt

The aim of this article is to outline the regiopoetics project seen as a new scientific discipline within regional literature studies initiated by Stefania Skwarczyńska. Regiopoetics involves traditional such poetics issues as genology, language, fictional character, reception, etc., all of which, with regional factor and profiled from the contemporary cultural researches, belonging to the field of new regionalism in literary studies. These categories are not of descriptive nature only – they are modern operational tools in the study of important issues of the present day with regard to region. The article also presents reflections on the status of regional research in literature science with reference to Skwarczyńska’s research concept and her outline of possible shared sphere in literary studies and region.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.30.4
PDF

Finansowanie

Narodowe Centrum Nauki - grant numer DEC-2013/09/B/HS2/01132.

Bibliografia

Burzyńska Anna (2006), Anty-teoria literatury, TAiWPN „Universitas”, Kraków.

Chojnicki Zbyszko (2011), Problematyka metodologiczna studiów regionalnych, w: Socjologia regionu i społeczności lokalnych. Antologia, wybór, wprowadzenie i opracowanie, Marek Stanisław Szczepański, Anna Śliz, Robert Geisler, Borys Cymbrowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 27-34.

Dainotto Roberto M. (1996), „All the Regions Do Smilingly Revolt”: The Literature of Place and Regions, „ Critical Inquiry” Vol. 22, No. 3 (spring 1996), s. 486-505.

Damrosz Jerzy (1987), Region i regionalizm (studium interdyscyplinarne), Instytut Kultury, Warszawa.

Domańska Ewa (2014), Historia ratownicza, „Teksty Drugie”, nr 5, s. 27-63.

Fetterley Judith, Pryse Marjory (2003), Writing out of Place. Regionalism, Woman, and American Literary Culture, Urbana and Chicago: University of Illinois Press, Urbana and Chicago [Stany Zjednoczone].

Foote Stephanie (2001), Regional Fictions: Culture and Identity In Nineteench-Century American Literature, The University of Wisconsin Press, Madison [Stany Zjednoczone].

Greenblatt Stephen (2006), Kultura, przeł. Anna Rajca-Salata, w: Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, przeł. Krystyna Kujawińska-Courtney, TAiWPN „Universitas”, Kraków.

Konończuk Elżbieta (2015), Badania nad literaturą regionu w kontekście humanistyki ratowniczej, w: Centra i peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. Wojciech Browarny, Elżbieta Rybicka, Dobrawa Lisek-Gębala, TAiWPN „Universitas” Kraków, s. 291-303.

Korwin-Piotrowska Dorota (2013), Życie pośmiertne poetyki, „Tematy i Konteksty”, nr 3 (8), s. 20-34.

Kurczewska Joanna (2011), Robocze ideologie lokalności. Stare i nowe schematy, w: Współczesne studia regionalne – teoria i metodologia, a także praktyka, w: Socjologia regionu i społeczności lokalnych. Antologia, wybór, wprowadzenie i opracowanie Marek Stanisław Szczepański, Anna Śliz, Robert Geisler, Borys Cymbrowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 271-308.

Kuźma Erazm (2000), Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, t. 2, red. Artur Hutnikiewicz, Andrzej Lam, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Lutz Tom (2004), Cosmopolitan Vistas. American Regionalism and Literary Value, Cornell University Press, Ithaca [Stany Zjednoczone].

Mikołajczak Małgorzata (2012), Dyskurs regionalistyczny we współczesnym polskim literaturoznawstwie, w: Nowy regionalizm w badaniach literackich. Badawczy rekonesans i zarys perspektyw, red. Małgorzata Mikołajczak, Elżbieta Rybicka, TAiWPN „Universitas” Kraków, s. 29-50.

Mikołajczak Małgorzata (2016), Wstęp: Regionalizm w polskiej refleksji o literaturze (zarys problematyki i historia idei), w: Regionalizm literacki w Polsce. Zarys historyczny i wybór źródeł, TAiWPN „Universitas”, Kraków.

Nadler Joseph (1966), Historia literatur niemieckich plemion i prowincji, w: Teoria badań literackich za granicą. Antologia, wybór, rozprawa wstępna, komentarze Stefania Skwarczyńska, t. I. Romantyzm i pozytywizm, cz. II Kierunki pozytywistyczne, krytyka subiektywna i kierunki postpozytywistyczne, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 419-425.

Rybicka Elżbieta (2014), Geopoetyka, TAiWPN „Universitas”. Kraków.

Sagan Iwona (2011), Współczesne studia regionalne – teoria i metodologia, a także praktyka, w: Socjologia regionu i społeczności lokalnych. Antologia, wybór, wprowadzenie i opracowanie Marek Stanisław Szczepański, Anna Śliz, Robert Geisler, Borys Cymbrowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 35-48.

Said Edward (2009), Kultura i imperializm, przeł. Monika Wyrwas-Wiśniewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Said Edward (2002), The Public Role of Writers and Intellectuals, w: The Public Intellectual, red. Helen Small, Blackwell Publishing, Oxford [Wielka Brytania], s. 19-39.

Skwarczyńska Stefania (1937), Regionalizm a główne kierunki teorii literatury, „Prace Polonistyczne”, seria I, 1937, s. 7-52.

Skwarczyńska Stefania (1948), Systematyka głównych kierunków w badaniach literackich, t. 1, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.

Skwarczyńska Stefania (1984), Kierunki w badaniach literackich. Od romantyzmu do połowy XX wieku, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Skwarczyńska Stefania (1987), Niedostrzeżony problem podstawowy genologii, w: Problemy teorii literatury, seria 2. Prace z lat 1965-1974, red. Henryk Markiewicz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław, s. 97-114.

Szyperski Alfons (2016), Jeszcze o regionalizmie w literaturze, w: Regionalizm literacki w Polsce, wstęp Małgorzata Mikołajczak, redakcja Zbigniew Chojnowski, Małgorzata Mikołajczak, TAiWPN „Universitas”, Kraków, s. 183-185.