Iconology, visual culture and media aestetics
PDF

Słowa kluczowe

visual media
picture
image science
iconology

Jak cytować

Mitchell, W. J. T. (2017). Iconology, visual culture and media aestetics. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (30), 341–364. https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.30.17

Abstrakt

The article contains fragments of three chapters form the book Image Science. Iconology, Visual Culture and Media Aesthetics (Chicago 2015), titled The are no Visual Media , Back to the Drawing Board  and Foundational Sites and Occupied Spaces . W. J. T. Mitchell created in his previous works the key concepts which imply an approach to images as true objects of investigation – an “image science”. Author, continuing with his influential line of thoughts, amplifies interdisciplinary studies of visual media. The chapters also delve into such topics as conections between new media and architecture or the occupation of space in contemporary popular uprisings. Image science  is a call for a method of studying images that overcomes the “two-culture split” between the natural and human sciences.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.30.17
PDF

Bibliografia

Arendt Hannah (1959), The Human Condition, Doubleday, Garden City, NY.

Arendt Hannah (1963), On Revolution, Viking Press, New York.

Barthes Roland (1981), Camera Lucida, trans. R. Howard, Hill & Wang, New York.

Benjamin Walter (2002), Selected Writings, Harvard University Press, Cambridge, MA.

Bobbitt Philip (2009), Terror and Consent: The Wars for the Twenty-First Century, Anchor Books, New York.

Bordo Jonathan (2003), Monuments and Memory. Made and Unmade, ed. M. Olin, R. Nelson, University of Chicago Press, Chicago.

Jones Caroline (2008), Eyesight Alone: Clement Greenberg and the Bureaucratization of the Senses, University of Chicago Press, Chicago.

Kittler Friedrich (1999), Gramaphone Film Typewriter, Stanford University Press, Stanford, CA.

Kracauer Siegfried (1995), The Mass Ornament, Harvard University Press, Cambridge, MA.

Krauss Rosalind (2000), Voyage on the North Sea: Art in the Age of the Post-Medium Condition, Thames and Hudson, New York.

Massumi Brian (2002), Parables for the Virtual, Duke University Press, Durham, NC.

Nietzsche Friedrich (2003), Genealogy of Morals, trans. H.B. Samuel, Dover, New York.

Onega Susana (1999), Metafiction and Myth in the Novels of Peter Ackroyd, Camden House, Columbia, SC.

Rancière Jacques (2009), The Future of the image, Verso, New York.

Snyder Joel (1980), Picturing Vision, “Critical Inquiry” 1980 nr 3.

Wiliams Raymond (1977), Marxism and Literature, Oxford University Press, New York.

Wolfe Tom (1976), The Painted World, Bantam Books, New York.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.