Poetyki i lektury momentalne. Między materią a metafizyką, czyli o paronomazji na przykładzie poezji kobiet
PDF

Słowa kluczowe

woman’s poetry
contemporary poetry
poetics of the moment
paronomasia
corporeality
metaphysics

Jak cytować

Grądziel-Wójcik, J. (2017). Poetyki i lektury momentalne. Między materią a metafizyką, czyli o paronomazji na przykładzie poezji kobiet. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (30), 89–105. https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.30.5

Abstrakt

The paper investigates manners of linguistic description of psychosomatic, autobiographically interpreted experience in contemporary women’s poetry, which is analyzed in the context of the poetics of the moment, with reference to Hans Ulrich Gumbrecht’s concept of “poetry as a mode of attention.” The authoress is particularly interested in the figure of paronomasia, evoking homonymic, parallel spheres: the material and the transcendental one. The article contains close reading interpretations of poems by, among others, Krystyna Miłobędzka, Teresa Ferenc, Bogusława Latawiec and Ludmiła Marjańska, in which paronomasia introduces the reader into a dual dimension of existence, both anchoring the subject in the physical, bodily reality and provoking metaphysical questions.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.30.5
PDF

Bibliografia

Balbus Stanisław (1985), „Pierwszy ruch jest śpiewanie” (o wierszu Miłosza – rozpoznanie wstępne), w: Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety, red. Jerzy Kwiatkowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Bukowiec Paweł (2015), Metronom. O jednostkowości poezji „nazbyt” rytmicznej, Wydawnictwo WUJ, Kraków.

Cieślak-Sokołowski Tomasz (2016), Poetyki nieokreśloności [online], „Forum Poetyki” [dostęp: 3 października 2016], http://fp.amu.edu.pl/poetyki-nieokreslonosci/#_ftnref6.

Dąbrowska Krystyna (2012), Białe krzesła, Wydawnictwo WBPiCAK, Poznań.

Dłuska Maria (1980), Próba teorii wiersza polskiego, Wydawnictwo Literackie, Warszawa.

Ferenc Teresa, (2012), Widok na życie, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot.

Grabowski Artur (1999), Wiersz: forma i sens, TAiWPN Universitas, Kraków.

Grądziel-Wójcik Joanna (2016), Przymiarki do istnienia. Wątki i tematy poezji kobiet XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Gumbrecht Hans Ulrich (2016), Jak podchodzić do „poezji jako rodzaju uwagi”?, przeł. Joanna Krajewska, „Forum Poetyki” [dostęp: 3 października 2016], http://fp.amu.edu.pl/jak-podchodzic-dopoezji-jako-rodzaju-uwagi/.

Kalin Arkadiusz (2016), Gatunki autorskie – niedostrzeżony problem genologii? [online], „Forum Poetyki” [dostęp: 3 października 2016], http://fp.amu.edu.pl/gatunki-autorskie-niedostrzezony-problemgenologii/.

Latawiec Bogusława (2007), Odkrytki, PIW, Warszawa.

Latawiec Bogusława (2015), Zmowy, Wydawnictwo FORMA, Szczecin, Bezrzecze.

Leśmian Bolesław (1991), Poezje wybrane, oprac. Jacek Trznadel, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław.

Marjańska Ludmiła (2002), Córka bednarza, Czytelnik, Warszawa.

Miłobędzka Krystyna (2006), Zbierane. 1960-2005, Biuro Literackie, Wrocław.

Nycz Ryszard (2012), KTL – wyjaśnienia i propozycje, w: Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. Teresa Walas, Ryszard Nycz, TAiWPN Univeristas, Kraków.

Panas Władysław (2005), Tajemnica siódmego anioła. Cztery interpretacje, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Poetyka momentalna (zima 2016) [online], „Forum Poetyki” [dostęp: 3 października 2016], http://fp.amu.edu.pl/forum-poetykizima-2016/.

Sławiński Janusz (2006), Miejsce interpretacji, słowo/obraz terytoria, Warszawa.

Szymborska Wisława (2010), Wiersze wybrane, wybór i układ Autorki, wydanie nowe, uzupełnione, Wydawnictwo a5, Kraków.

Śniecikowska Beata (2008), „Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.