Nie-poetyka, czyli w stronę paratopiczności
PDF

Słowa kluczowe

poetics
paratopia
(post)Theory

Jak cytować

Zaleski, M. (2017). Nie-poetyka, czyli w stronę paratopiczności. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (30), 19–27. https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.30.1

Abstrakt

Poetics proposed by structuralists at its best did not respect its own premises in a dogmatic manner. It profited knowledge that today’s Theory (or so-called Post-Theory) considers helpful while dealing with the text. Unlike approaches held on metodologically narrow perspective, the heterogenic Post-Theory has a capacity for the reneval because it pays due regard to the consideration of paratopia of literaty text. It often happens that post-Theory is accused of obscurity and hermeticism, but „ignotum per ignotum, obscurum per obscurum rhetorics” is not always a vice, sometimes it seeks to respect the mystery of the text and its secret language.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.30.1
PDF

Bibliografia

Bal Mieke (2012) Wędrujące pojęcia humanistyczne, przeł Marta Bucholz, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.

Baugh Bruce (2005), Theory [hasło], w: The Deleuze Dictionary, ed. Adrian Parr, Edinburg University Press, Edinburg [Szkocja], s. 276.

Culler Jonathan (1998), Teoria literatury, przeł Maria Bassaj. Prószyński i Ska, Warszawa.

Derrida Jacques (2015), The Future of the Profession or The University Without Condition, w: Deconstructing Derrida. Tasks for the New Humanities, ed. Peter Perciles Trifonas, Michael Adrian Peters, Pallgrave McMillan, New York [Stany Zjednoczone].

Greenblatt Stephen (2007), Shakespeare. Stwarzanie świata, przeł Barbara Kopeć-Umiastowska, W. A. B., Warszawa.

Jay Paul (2014), The Humanities „Crisis” and the Future of Literary Studies, Palgrave Macmillan, New York [Stany Zjednoczone].

Lipszyc Adam (2012), Przedmowa, w: Walter Benjamin, Konstelacje. Wybór tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Maingueneau Dominique (2015), Dyskurs literacki. Paratopia i miejsca wypowiedzenia, przeł. Hanna Konicka, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa.

Mowitt John (2006), Offering Theory, „Canadian Review of Comparative Literature/Revue Canadienne de Littérature Comparée” CRCL/RCLC, [dostęp: 17 maja 2016], https://journals.library.ualberta.ca/crcl/index.php/crcl/article/view/10701/8258.

Nycz Ryszard (2012), Kulturowa natura, słaby profesjonalizm, w: Kulturowa teoria literatury, red. Ryszard Nycz, Michał Paweł Markowski, Universitas, Kraków.

Scutenaire Louis (2016), Moje zapisy (1943-49), przeł. Maryna Ochab, „Literatura na świecie”, nr 1-2.

Sobolczyk Piotr (2012), Sławiński, Białoszewski, interpretacja, „Teksty Drugie”, nr 6.

Zaleski Marek (2015), Estetyka zmąconych emocji, czyli estetyka zwykłości – o Dorocie Masłowskiej dwukrotnie, w: Historie afektywne i polityki pamięci, red. Elżbieta Wichrowska, Anna Szczepan-Wojnarska, Roma Sendyka, Ryszard Nycz, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa, s. 95-138.

Zieliński Tadeusz (1970), Po co Homer? Świat antyczny a my, wybór

i posłowie Andrzej Biernacki, Kraków.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.