„Staroświeccy mieszczanie”. Intymistyka Michała Głowińskiego w perspektywie kulturowej
PDF

Słowa kluczowe

intimism
Jewish townspeople
Michał Głowiński

Jak cytować

Okupnik, M. (2017). „Staroświeccy mieszczanie”. Intymistyka Michała Głowińskiego w perspektywie kulturowej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (30), 401–417. https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.30.20

Abstrakt

Michał Głowiński is the author of autobiographical series including: Czarne sezony, Magdalenka z razowego chleba, Kładka nad czasem, Historia jednej topoli  and Kręgi obcości. His works may be analysed in a number of different ways. One of them is to take a view of middle-class values, frequently presented in his autobiographical stories. As Głowiński writes, he comes from a middle-class Jewish family and his grandparents were merchants, the ones in Victorian middle-class style. Głowiński’s stories contribute greatly to a literary documentation of those forever lost people and times; those real ‘old-fashioned townspeople’.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.30.20
PDF

Bibliografia

Arendt Hannah (2008), Korzenie totalitaryzmu, t. 1, przeł. Daniel Grinberg, Mariola Szwiel, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Głowiński Michał (1990), Labirynt, przestrzeń obcości, w: tegoż: Mity przebrane. Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 129-216.

Głowiński Michał (2001), Magdalenka z razowego chleba, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Głowiński Michał (2002), Czarne sezony, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Głowiński Michał (2003), Historia jednej topoli i inne opowieści, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Głowiński Michał (2005), Wprowadzenie, w: Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie?, red. Michał Głowiński [et al.], Universitas, Kraków.

Głowiński Michał (2006), Kładka nad czasem. Obrazki z Miasteczka, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Głowiński Michał (2008), Fabuły przerwane. Małe szkice 1998-2007, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Głowiński Michał (2010a), „Autobiografia musi być kompromisem” – rozmawia Jacek Leociak, „Kwartalnik Artystyczny” nr 2, s. 25-40.

Głowiński Michał (2010b), I ja miałem stracone noce, „Kwartalnik Artystyczny” nr 2, s. 13-24.

Głowiński Michał (2010c), Kręgi obcości. Opowieść autobiograficzna, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Głowiński Michał (2016), Carska filiżanka. Szesnaście opowieści, Wielka Litera, Warszawa.

Gogol Mikołaj (1953), Staroświeccy ziemianie, w: tegoż, Utwory wybrane, t. II, przeł. Władysław Broniewski, Czytelnik, Warszawa.

Grynberg Henryk (2002), Pokolenie Szoa, „Odra”, nr 4, s. 37-49.

Hoffman Eva (1995), Zagubione w przekładzie, przeł. Michał Ronikier, Aneks, Londyn [Wielka Brytania].

Johnson Paul (1993), Historia Żydów, przeł. Mieczysław Godyń, Platan, Kraków.

Katz Janina (2010), Długa pełnia życia, „Znak”, nr 11, s. 131-134.

Kochanowicz Jacek (1999), Mieszczaństwo, w: Encyklopedia socjologii, red. Zbigniew Bokszański, Henryk Domański, Oficyna Naukowa, Warszawa, t. 2, s. 233-238.

Kowalska-Leder Justyna (2009), Doświadczenie Zagłady z perspektywy dziecka w polskiej literaturze dokumentu osobistego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Kuczyńska-Koschany Katarzyna (2008), „Nosiłem w sobie strach i nie znałem języka, którym bym mógł mówić”. O „Czarnych sezonach” Michała Głowińskiego, „Polonistyka”, nr 9, s. 36-41.

Lis Jerzy (2006), Obrzeża autobiografii. O współczesnym pisarstwie autofikcyjnym we Francji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Madejski Jerzy (2003), Zamieszanie. Szkice, Universitas, Kraków.

Madejski Jerzy (2004), Deformacje biografii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Okupnik Małgorzata (2012), Promenady i obrazki. O muzyczności dzieła literackiego (na przykładzie „Kładki nad czasem” Michała Głowińskiego), w: Fenomen muzyki, red. Anna Grzegorczyk, Małgorzata Grzywacz, Katarzyna Machtyl, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Ossowska Maria (1985), Moralność mieszczańska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław.

Prejna Karol (2006), Etyka biznesu a żydowski etos kapitalizmu, w: Fenomen duchowości, red. Anna Grzegorczyk, Jacek Sójka, Rafał Koschany, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Proust Marcel (1992), W poszukiwaniu straconego czasu, t. IV Sodoma i Gomora, przeł. Tadeusz Żeleński (Boy), Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Skupień Anna (2007), Ludność żydowska w województwie poznańskim w latach 1919-1938, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Szuber Janusz (1996), Srebrnopióre ogrody, Drukarnia „Piast Kołodziej”, Sanok 1996.

Taylor Charles, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, przeł. Marcin Gruszczyński i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Ubertowska Aleksandra (2011), „Kręgi obcości”, podwójne wyjście: projekt autobiograficzny Michała Głowińskiego, „Teksty Drugie”, nr 4, s. 195-205.

Ubertowska Aleksandra (2007), Świadectwo, trauma, głos. Literackie reprezentacje Holokaustu, Universitas, Kraków.

Weber Max (2010), Etyka protestancka a duch kapitalizmu. Protestanckie „sekty” a duch kapitalizmu, przeł. Bogdan Baran, Jan Miziński, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.

Woydyłło Ewa (2014), Dobra pamięć, zła pamięć, Wydawnictwo Literackie, Kraków.