Chroboty, echa, oho! Słuch i inne zmysły w poezji Mirona Białoszewskiego
PDF

Słowa kluczowe

affect
trauma
senses
melancholy
poetry after 1945
modern poetry
postphenomenology
corporeal subjectivity

Jak cytować

Kopkiewicz, A. (2017). Chroboty, echa, oho! Słuch i inne zmysły w poezji Mirona Białoszewskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (30), 259–275. https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.30.12

Abstrakt

The very relation between possibility of writing and sensitivity is a main concern of this interpretation of Miron Białoszewski’s poetry. At the start, I notice traumatic state of writing subjectivity, which I see as a negative affect. Białoszewski’s trauma manifests itself as an acedia in the Leżenia poetry cycle, in which the poet searches for another, positive affective simulation as well. He finds it in the very work of language, of sounds, and of material reality surrounding him. As he tries to revive himself and his writing mainly through the senses of touching and hearing/listening, I use the model of subjectivity described by Jean-Luc Nancy in the essay On listening,  to understand how creative, writing subjectivity works on sensual and language levels.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.30.12
PDF

Bibliografia

Białoszewski Miron (2009), Chamowo, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Białoszewski Miron (1987), Obroty rzeczy. Rachunek zachciankowy. Było i było. Mylne wzruszenia, PIW, Warszawa.

Białoszewski Miron (2000), „Oho” i inne wiersze, PIW, Warszawa.

Derrida Jacques (2002), Tympanum, przeł. Janusz Margański, w: tegoż, Marginesy filozofii, Wydawnictwo KR, Warszawa.

Karpowicz Agnieszka (2012), Proza życia. Mowa, pismo, literatura (Białoszewski, Stachura, Nowakowski, Anderman, Redliński, Schubert), WUW, Warszawa.

Kristeva Julia (2007), Czarne słońce. Depresja i melancholia, przeł. Michał Paweł Markowski, Remigiusz Ryziński, Kraków.

Kunz Tomasz (2006), „Ja: pole do przepisu”. Miron Białoszewski, czyli literatura jako forma istnienia, „Teksty Drugie”, nr 5.

Kwiatkowski Jerzy (1964), Abulia i liturgia, w: tegoż, Klucze do wyobraźni, Warszawa.

Lipszyc Adam (2014), Nicowanie torebek, odkładanie świąt, przesadzanie topoli: od Benjamina do Białoszewskiego, w: Konstelacje. Sztuka i doświadczenia nowoczesności, red. Daniel Muzyczuk, Paweł Polit, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź.

Nancy Jean-Luc (2007), Listening, przeł. Charlotte Mandell, Fordham University Press, New York [Stany Zjednoczone].

Nycz Ryszard (2001), „Szare eminencje zachwytu”. Miejsca epifanii w poetyce Białoszewskiego, w: tegoż, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Wydawnictwo Universitas, Kraków.

Sandauer Artur (1968), Poezja rupieci, w: Samobójstwo Mitrydatesa, Czytelnik, Warszawa.

Wiśniewski Jerzy (2004), Miron Białoszewski i muzyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.