Widmo. Instrukcja obsługi (pierwsze uruchomienie)
PDF

Słowa kluczowe

hauntology
deconstruction
specter
Jacques Derrida
Andrzej Marzec
Jakub Momro

Jak cytować

Hoffmann, K. (2017). Widmo. Instrukcja obsługi (pierwsze uruchomienie). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (30), 299–312. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/9630

Abstrakt

The paper’s aim is mainly propaedeutic: to provide the reader with the explanation of basic concepts of Derridean ‘Hauntology’. The first part of the article is based on three concurrent publications: first of all on the Polish translation of Specters of Marx by Jacques Derrida (2016) but also on Widmontologie nowoczesności  by Jakub Momro (2014) and Widmontologia by Andrzej Marzec (2014). It focuses on the concepts of spectralization of being, spectralization of time and the “visor effect”. In the second part of the paper one can find applications of the hauntology to the contemporary cultural critical practice (e.g. to teletechnologies).

PDF

Bibliografia

Barthes Roland (1999), Śmierć autora, przeł. Michał Paweł Markowski, „Teksty Drugie”, nr 1/2, s. 247-251.

Buse Peter, Scott Andrew (1999) red., Ghosts: Deconstruction, Psychoanalysis, History, MacMillan Press Ltd., London [Wielka Brytania].

„Czas Kultury” 2013, nr 2 (temat numeru: Widma).

Derrida Jacques (2015), Uniwersytet bezwarunkowy, przeł. Kajetan Maria Jaksender, Eperons-Ostrogi, Kraków.

Derrida Jacques (2016), Widma Marksa. Stan długu, praca żałoby i nowa Międzynarodówka, przeł. Tomasz Załuski, PWN, Warszawa.

Gallix Andrew (2011, 17 czerwca), Hauntology: A not-so-new critical manifestation, The Guardian [online], [dostęp: 20 września 2016], https://www.theguardian.com/books/booksblog/2011/jun/17/hauntology-critical.

Hart Kevin (2004), Religion, in: Understanding Derrida, ed. by Jack Reynolds and John Roffe, continuum, New York [Stany Zjednoczone], pp. 54-62.

Lucy Niall (2004), A Derrida Dictionary, Blackwell Publishing, Malden [Stany Zjednoczone].

Magnus Bernd, Cullenberg Stephen (1994), Editor’s Introduction, w: Jacques Derrida, Specters of Marx. The State of the Debt, the Work of Mourning and the New International, transl. Peggy Kamuf, Routledge, New York [Stany Zjednoczone].

Marks Karol, Fryderyk Engels (1962), Dzieła, t. 4., Książka i Wiedza, Warszawa.

Marzec Andrzej (2015), Widmontologia. Teoria filozoficzna i praktyka artystyczna ponowoczesności, bęc zmiana, Warszawa.

Momro Jakub (2014), Widmontologie nowoczesności. Genezy, nowa humanistyka, Warszawa.

Sprinkler Michael red. (1999), Ghostly Demarcations: A Symposium on Jacques Derrida’s Specters of Marx, Verso, London [Wielka Brytania].

Szekspir William (1973), Hamlet, przeł. J. Paszkowski, w: tegoż, Tragedie, t. II, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Wilczyński Marek (1998), Archeologia mody, „Czas Kultury”, nr 4, s. 5-7.

Załuski Tomasz (2016), Nota tłumacza, w: Jacques Derrida, Widma Marksa, Stan długu, praca żałoby i nowa Międzynarodówka, przeł. Tomasz Załuski, PWN, Warszawa 2016, s. 283-287.

Zawadzki Andrzej, Autor. Podmiot literacki (2006), w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. Michał Paweł Markowski, Ryszard Nycz, Universitas, Kraków 2006, s. 217-247.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.