Widmo. Instrukcja obsługi (pierwsze uruchomienie)
PDF

Słowa kluczowe

hauntology
deconstruction
specter
Jacques Derrida
Andrzej Marzec
Jakub Momro

Jak cytować

Hoffmann, K. (2017). Widmo. Instrukcja obsługi (pierwsze uruchomienie). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (30), 299–312. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/9630

Abstrakt

The paper’s aim is mainly propaedeutic: to provide the reader with the explanation of basic concepts of Derridean ‘Hauntology’. The first part of the article is based on three concurrent publications: first of all on the Polish translation of Specters of Marx by Jacques Derrida (2016) but also on Widmontologie nowoczesności  by Jakub Momro (2014) and Widmontologia by Andrzej Marzec (2014). It focuses on the concepts of spectralization of being, spectralization of time and the “visor effect”. In the second part of the paper one can find applications of the hauntology to the contemporary cultural critical practice (e.g. to teletechnologies).

PDF

Bibliografia

Barthes Roland (1999), Śmierć autora, przeł. Michał Paweł Markowski, „Teksty Drugie”, nr 1/2, s. 247-251.

Buse Peter, Scott Andrew (1999) red., Ghosts: Deconstruction, Psychoanalysis, History, MacMillan Press Ltd., London [Wielka Brytania].

„Czas Kultury” 2013, nr 2 (temat numeru: Widma).

Derrida Jacques (2015), Uniwersytet bezwarunkowy, przeł. Kajetan Maria Jaksender, Eperons-Ostrogi, Kraków.

Derrida Jacques (2016), Widma Marksa. Stan długu, praca żałoby i nowa Międzynarodówka, przeł. Tomasz Załuski, PWN, Warszawa.

Gallix Andrew (2011, 17 czerwca), Hauntology: A not-so-new critical manifestation, The Guardian [online], [dostęp: 20 września 2016], https://www.theguardian.com/books/booksblog/2011/jun/17/hauntology-critical.

Hart Kevin (2004), Religion, in: Understanding Derrida, ed. by Jack Reynolds and John Roffe, continuum, New York [Stany Zjednoczone], pp. 54-62.

Lucy Niall (2004), A Derrida Dictionary, Blackwell Publishing, Malden [Stany Zjednoczone].

Magnus Bernd, Cullenberg Stephen (1994), Editor’s Introduction, w: Jacques Derrida, Specters of Marx. The State of the Debt, the Work of Mourning and the New International, transl. Peggy Kamuf, Routledge, New York [Stany Zjednoczone].

Marks Karol, Fryderyk Engels (1962), Dzieła, t. 4., Książka i Wiedza, Warszawa.

Marzec Andrzej (2015), Widmontologia. Teoria filozoficzna i praktyka artystyczna ponowoczesności, bęc zmiana, Warszawa.

Momro Jakub (2014), Widmontologie nowoczesności. Genezy, nowa humanistyka, Warszawa.

Sprinkler Michael red. (1999), Ghostly Demarcations: A Symposium on Jacques Derrida’s Specters of Marx, Verso, London [Wielka Brytania].

Szekspir William (1973), Hamlet, przeł. J. Paszkowski, w: tegoż, Tragedie, t. II, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Wilczyński Marek (1998), Archeologia mody, „Czas Kultury”, nr 4, s. 5-7.

Załuski Tomasz (2016), Nota tłumacza, w: Jacques Derrida, Widma Marksa, Stan długu, praca żałoby i nowa Międzynarodówka, przeł. Tomasz Załuski, PWN, Warszawa 2016, s. 283-287.

Zawadzki Andrzej, Autor. Podmiot literacki (2006), w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. Michał Paweł Markowski, Ryszard Nycz, Universitas, Kraków 2006, s. 217-247.