Tom 34 (2019)

Artykuły naukowe

Janusz Nawrot
7-28
Izrael wobec zakazu sprzymierzania się z poganami w wybranych tekstach Septuaginty: część I
https://doi.org/10.14746/pst.2019.34.01
PDF
Maciej Basiuk
29-40
Pogrzeb i grób w tradycjach o patriarchach zawartych w Księdze Rodzaju. Stan badań
https://doi.org/10.14746/pst.2019.34.02
PDF
Grzegorz Kubski
41-53
Adiekcje we współczesnych polskich przekładach Listu do Filemona
https://doi.org/10.14746/pst.2019.34.03
PDF
Andrzej Anderwald
55-70
Between Rome and Silicon Valley: Papst Franziskus angesichts des technischen Fortschritts
https://doi.org/10.14746/pst.2019.34.04
PDF
Katarzyna Blakiewicz, Maksym Adam Kopiec
71-85
Autonomia sumienia w blasku Prawdy i blasku Dobra w świetle potrzeby korelacji nauk ścisłych i humanistycznych
https://doi.org/10.14746/pst.2019.34.05
PDF (English)
Maciej Małyga
81-75
Wiara kształtowana przez Objawienie. Refleksja nad wiarą jako „adekwatną odpowiedzią”
https://doi.org/10.14746/pst.2019.34.06
PDF
Dariusz Gardocki
107-129
Misja Kościoła — niezwykła zwykłość nauczania papieża Franciszka
https://doi.org/10.14746/pst.2019.34.07
PDF
Bogusław Kochaniewicz
131-147
Demonologia w Sermones św. Piotra Chryzologa
https://doi.org/10.14746/pst.2019.34.08
PDF
Krzysztof Trębski
149-163
La tenerezza: una risorsa nella famiglia
https://doi.org/10.14746/pst.2019.34.09
PDF (Italiano)
Dariusz Kwiatkowski
165-180
San Giuseppe il modello della partecipazione nell’Eucaristia
https://doi.org/10.14746/pst.2019.34.10
PDF (Italiano)
Justyna Sprutta
181-198
La dimension néoplatonicienne du Fondement Ignatien (au contexte du tout des Exercices spirituels de saint Ignace de Loyola)
https://doi.org/10.14746/pst.2019.34.11
PDF (Français (France))
Łukasz Bucki
199-212
Kaznodzieja jako vir orationis
https://doi.org/10.14746/pst.2019.34.12
PDF