Dotyk fortepianu. Wybrane zagadnienia fenomenologii wykonania i percepcji utworu muzycznego

Main Article Content

Anna Chęćka

Abstrakt

The main purpose of the article is to reflect on performer’s aesthetic concretization of a musical work. The virtuoso’s concretization blurs the boundaries of the subject and the object of experience: the musician becomes a screen for music, embodies it. The artist’s perception is sharpened, which is shown in the article based on the experience of a pianist performing Claude Debussy’s music. Especially important – apart from hearing – is the sense of touch in this experience. The analysis of the experience of the perceptive performer presented here is in a significant way inspired by the pedagogical practice of the French pianist, Alfred Cortot – his statements, recordings and testimonies of his pupils. On the theoretical side, it is founded on the phenomenology of Maurice Merleau-Ponty and Michel Henry, and indirectly also refers to the comments of Roman Ingarden about aesthetic concretization.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Chęćka, A. (2018). Dotyk fortepianu. Wybrane zagadnienia fenomenologii wykonania i percepcji utworu muzycznego. Res Facta Nova. Teksty O Muzyce współczesnej, (19 (28), 75-83. https://doi.org/10.14746/rfn.2018.19.7
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Barthes Roland, Ziarno głosu, przeł. Jakub Momro, „Teksty Drugie” 2015 nr 5: Audiofilia, s. 229–237.
 2. Berleant Arnold, Prze-myśleć estetykę. Niepokorne eseje o estetyce i sztuce, przeł. Maria Korusiewicz, Tomasz Markiewka, Universitas, Kraków 2007.
 3. Chęćka Anna, Zieliński Piotr, Dyskurs dotyku. Pomiędzy automatyzmem a kreacją, [w:] Dyskursy sztuki, dyskursy o sztuce, red. Teresa Pękala, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018, s. 281–295.
 4. Cortot Alfred, La musique française de piano (1939–1943), 3 tomy, Presses universitaires de France, coll. „Quadrige”, Paris 1981.
 5. Gavoty Bernard, Cortot, Buchet-Chastel, Paris 2012.
 6. Helm Bennett, Felt Evaluations: A Theory of Pleasure and Pain, „American Philosophical Quarterly” 2002 t. 39 nr 1, s. 13–30.
 7. Jacobs Rémi, Cortot et Beethoven , [w:] Actes des conférences 4–8 juillet 2012, Imprimerie Schenck, Tournus 2012.
 8. Merleau-Ponty Maurice, Oko i umysł. Szkice o malarstwie, wybrał, opracował i wstępem poprzedził Stanisław Cichowicz, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1996.
 9. Murawska Monika, Filozofowanie z zamkniętymi oczami. Fenomenologia ciała Michela Henry’ego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011.
 10. Pytlak Andrzej, Kilka uwag na temat Ingardenowskiej koncepcji dzieła muzycznego, [w:] Studia estetyczne, praca zbiorowa, t. III, PWN, Warszawa 1966.
 11. Szendy Peter, Membres fantômes. Des corps musiciens, Éditions de Minuit, Paris 2002.