Dotyk fortepianu. Wybrane zagadnienia fenomenologii wykonania i percepcji utworu muzycznego
Obraz okładki z napisem "Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej" 19 (28) 2018
PDF

Słowa kluczowe

hearing
touch
perception
concretization
piano

Jak cytować

Chęćka, A. (2018). Dotyk fortepianu. Wybrane zagadnienia fenomenologii wykonania i percepcji utworu muzycznego. Res Facta Nova. Teksty O Muzyce współczesnej, (19 (28), 75–83. https://doi.org/10.14746/rfn.2018.19.7

Abstrakt

The main purpose of the article is to reflect on performer’s aesthetic concretization of a musical work. The virtuoso’s concretization blurs the boundaries of the subject and the object of experience: the musician becomes a screen for music, embodies it. The artist’s perception is sharpened, which is shown in the article based on the experience of a pianist performing Claude Debussy’s music. Especially important – apart from hearing – is the sense of touch in this experience. The analysis of the experience of the perceptive performer presented here is in a significant way inspired by the pedagogical practice of the French pianist, Alfred Cortot – his statements, recordings and testimonies of his pupils. On the theoretical side, it is founded on the phenomenology of Maurice Merleau-Ponty and Michel Henry, and indirectly also refers to the comments of Roman Ingarden about aesthetic concretization.

https://doi.org/10.14746/rfn.2018.19.7
PDF

Bibliografia

Barthes Roland, Ziarno głosu, przeł. Jakub Momro, „Teksty Drugie” 2015 nr 5: Audiofilia, s. 229–237.

Berleant Arnold, Prze-myśleć estetykę. Niepokorne eseje o estetyce i sztuce, przeł. Maria Korusiewicz, Tomasz Markiewka, Universitas, Kraków 2007.

Chęćka Anna, Zieliński Piotr, Dyskurs dotyku. Pomiędzy automatyzmem a kreacją, [w:] Dyskursy sztuki, dyskursy o sztuce, red. Teresa Pękala, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018, s. 281–295.

Cortot Alfred, La musique française de piano (1939–1943), 3 tomy, Presses universitaires de France, coll. „Quadrige”, Paris 1981.

Gavoty Bernard, Cortot, Buchet-Chastel, Paris 2012.

Helm Bennett, Felt Evaluations: A Theory of Pleasure and Pain, „American Philosophical Quarterly” 2002 t. 39 nr 1, s. 13–30.

Jacobs Rémi, Cortot et Beethoven , [w:] Actes des conférences 4–8 juillet 2012, Imprimerie Schenck, Tournus 2012.

Merleau-Ponty Maurice, Oko i umysł. Szkice o malarstwie, wybrał, opracował i wstępem poprzedził Stanisław Cichowicz, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1996.

Murawska Monika, Filozofowanie z zamkniętymi oczami. Fenomenologia ciała Michela Henry’ego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011.

Pytlak Andrzej, Kilka uwag na temat Ingardenowskiej koncepcji dzieła muzycznego, [w:] Studia estetyczne, praca zbiorowa, t. III, PWN, Warszawa 1966.

Szendy Peter, Membres fantômes. Des corps musiciens, Éditions de Minuit, Paris 2002.