Nr 19 (28) (2018)
Opis numeru

Tom dedykujemy pamięci Prof. dr hab. Andrzeja Rakowskiego (1931–2018), wybitnego polskiego muzykologa i akustyka, badacza o międzynarodowym znaczeniu i człowieka o wielkiej kulturze osobistej. Poniższa publikacja, poświęcona zagadnieniom percepcji muzyki, ale także perspektywie twórcy i wykonawcy, służy podtrzymywaniu i rozwijaniu tradycji badań nad percepcją i psychologią muzyki w Polsce. Część artykułów stanowi rozszerzoną wersję tekstów wygłoszonych podczas konferencji Iluminacje: Contemporaneo, zorganizowanej przez Katedrę Psychologii i Koło Naukowe Studentów Psychologii Sensorium na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (18–20 kwietnia 2017). Wśród autorów znaleźli się zarówno muzykolodzy, psycholodzy, jak i kompozytorzy czy filozofowie. Artykuły zamieszczone w tomie świadczą o aktywności, ale też o różnorodności i interdyscyplinarności polskiego
środowiska naukowego, które zajmuje się tematyką psychologii muzyki, tak ważną dzisiaj w skali międzynarodowej.