Andrzej Mądro, Muzyka a nowe media. Polska twórczość elektroakustyczna przełomu XX i XXI wieku
Obraz okładki z napisem "Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej" 19 (28) 2018
PDF

Jak cytować

Chorościan, E. (2018). Andrzej Mądro, Muzyka a nowe media. Polska twórczość elektroakustyczna przełomu XX i XXI wieku. Res Facta Nova. Teksty O Muzyce współczesnej, (19 (28), 103–106. https://doi.org/10.14746/rfn.2018.19.9

Abstrakt

Tekst jest recenzją książki Andrzeja Mądro pt. Muzyka a nowe media. Polska twórczość elektroakustyczna przełomu XX i XXI wieku.

https://doi.org/10.14746/rfn.2018.19.9
PDF

Bibliografia

Cook Nicholas, Analysing Musical Multimedia, Oxford University Press, Oxford 1998.

Dziamski Grzegorz, Od syntezy sztuk do sztuki post-medialnej, „Estetyka i Krytyka” 2009–2010 nr 17–18, s. 33–46.

Kluszczyński Ryszard W., Sztuka interaktywna. Od dzieła–instrumentu do interaktywnego spektaklu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.

Kotoński Włodzimierz, Muzyka elektroniczna, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2002.

Mądro Andrzej, Muzyka a nowe media. Polska twórczość elektroakustyczna przełomu XX i XXI wieku, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Krakowie, Kraków 2017.

Miśkiewicz Andrzej, Solfeż barwy II, Akademia Muzyczna Fryderyka Chopina, Warszawa 1991.

Polony Leszek, Przestrzeń i muzyka, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2007.

Schaeffer Pierre, Reibel Guy, Ferreyra Béatriz, Solfège de l’objet sonore, Le Seuil/GRM, Paris 1966–67.

Szwajgier Krzysztof, Pułapka intermedialna, [w:] Interfejsy sztuki, red. Antoni Porczak, Wydawnictwo ASP w Krakowie, Katedra Intermediów Wydziału Rzeźby, Kraków 2008, s. 129–142.

Żołnowski Maciej, Psychoakustyka: przestrzeń wirtualna w muzyce, „Estrada i Studio” 2003 nr 86