Kontakt
Pracownia Pedagogiki Szkolnej WSE UAM w Poznaniu ul. Szamarzewskiego 89 60-568 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Maciej Zychowicz
WSE UAM w Poznaniu

Wsparcie techniczne

Pressto
Telefon 618293866