Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

Prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, UAM, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska

Zastępca Redaktora Naczelnego

prof. UAM dr hab. Sylwia Jaskulska, UAM, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska

Sekretarz Redakcji

dr Mateusz Marciniak, UAM, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska

Zastepca Sekretarza Redakcji

mgr Maciej Zychowicz, UAM, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska

Redaktorzy tematyczni

Prof. dr hab. Maria Czerepaniak- Walczak, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Pedagogiki, Polska

Prof. zw. dr hab. Dorota Klus – Stańska, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Polska

Prof. zw. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Instytut Pedagogiki, Polska

Prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Polska

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski, UAM, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska

Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Polska

Rada Naukowa

Prof. zw. dr hab. Zbigniew Kwieciński, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Polska

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Lewowicki, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Polska

Ks. prof. dr hab. Marian Nowak, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Katedra Pedagogiki Ogólnej, Polska

Prof. dr. Hein Retter, Uniwersytet Techniczny w Brunszwiku, Niemcy

prof. PhDr. Karel Rýdl, Uniwersytet w Pardubicach, Czechy

Prof. dr hab. Piotr Szybek, Uniwersytet w Lund, Szwecja